Experiment Vrije tarieven voor facings en bleken

Per 1 januari 2023 is het Experiment Vrije tarieven voor facings en bleken gestart. Om mee te doen met het experiment meld je je aan bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Je werkt daarna volgens het Kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg en je voldoet aan de gestelde voorwaarden om mee te doen met het experiment. Welke dat zijn en hoe je meedoet, leggen we hieronder uit.

Stappenplan om mee te doen met het experiment

1 Bedenk of je mee wilt doen met het experiment

Iedere tandarts mag mee doen met het experiment. Het is aan jou de keus of je dat wil. Doe je niet mee? Dan verandert er helemaal niets. Het uitvoeren en declareren van cosmetische mondzorgbehandelingen blijft ongewijzigd. We leggen je in de volgende stappen uit wat de voorwaarden zijn om mee te mogen doen. Op basis daarvan kan je een weloverwogen keus maken. Twijfel je nog? Je kan op ieder moment beslissen om mee te doen met het experiment.

Aanmelden voor het experiment

Meedoen met het experiment: vraag en en antwoord

2 Werk volgens het Kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg

Als je meedoet met het experiment, dan werk je volgens het Kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg. Dit kader stelt randvoorwaarden en eisen aan de organisatie en de behandelaar. Neem het kader door en zorg ervoor dat je voldoet aan de eisen.

Meer informatie over het kwaliteitskader

3 Informeer je patiënten

Communiceren met je patiënt over de voorgestelde cosmetische behandeling(en) is essentieel. We hebben daarom een checklist ontwikkeld waarmee de patiënt checkt of hij of zij alle informatie heeft gehad én begrepen. Je geeft deze checklist tijdens het eerste consult aan de patiënt. Als je meedoet met het experiment, dan kan je de checklists gratis bij ons bestellen.

Checklist bekijken (pdf)

Patiëntencommunicatie: vraag en antwoord

Klachtenregeling en tevredenheid: vraag en antwoord

Checklists bestellen

4 Publiceer informatie over cosmetische mondzorg op je website

Op je praktijkwebsite plaats je duidelijke informatie over cosmetische mondzorg. Gebruik daarvoor de voorbeeldtekst die we voor deelnemers aan het experiment hebben opgesteld. Vul de tekst aan met informatie over de tandartsen die meedoen met het experiment. Je kan er ook voor kiezen om voor- en nafoto's te plaatsen, maar dat is geen harde eis.

Voorbeeldtekst praktijkwebsite 

Patiëntencommunicatie: vraag en antwoord

5 Tarieven bepalen en publiceren

Tandartsen die meedoen met het experiment, gebruiken voor cosmetische mondzorg de volgende prestatiecodes:

  • K001 Cosmetische zorgtraject directe facing (in de mond gemaakt)
  • K002 Cosmetisch zorgtraject indirecte facing (buiten de mond gemaakt
  • K003 Uitwendig bleken per kaak
  • K004 Onvoltooid cosmetisch zorgtraject 

Omdat het gaat om cosmetische mondzorg zonder medische indicatie moet je btw berekenen en dit duidelijk op de factuur vermelden.

Meer informatie over btw en cosmetische mondzorg

Meer informatie over K-codes

BTW en cosmetische mondzorg: vraag en antwoord

Declareren cosmetische mondzorg: vraag en antwoord

Vergoeding cosmetische mondzorg: vraag en antwoord

6 Patiëntenenquête

Na het afronden van de cosmetische mondzorgbehandeling stuur je straks jouw patiënt een enquête. Zo monitoren we de patiënttevredenheid. 
We werken nu nog aan een aanvullende module voor cosmetische mondzorg die we delen met de bekende aanbieders van patiëntenenquêtes. Zodra deze module beschikbaar is, brengen we je op hoogte en wordt het versturen van de enquête een verplichting.

7 Aanleveren gegevens bij de Nederlandse Zorgautoriteit

Elk kwartaal ontvang je van de NZa een e-mail met de vraag om data aan te leveren via een webformulier. Het gaat om de volgende informatie:

  • hoe vaak cosmetische prestaties (K-codes) gedeclareerd zijn in het afgelopen kwartaal;
  • de totale omzet per prestatie;
  • de gemiddelde tijdbesteding per week in uren aan reguliere en cosmetische mondzorg.

Monitoring en evaluatie

De duur van het experiment is 5 jaar. Samen met de betrokken stakeholders monitoren we de effecten van het experiment. Dat gebeurt op 3 verschillende manieren:

  • wij verzamelen data uit patiëntenenquêtes;
  • de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt ieder kwartaal cijfers bij je op;
  • de begeleidingscommissie monitort en analyseert signalen over het experiment op geaggregeerd niveau. Een belangrijk aandachtspunt is de toegankelijkheid van de reguliere mondzorg.