facebook

BTW en cosmetische mondzorg

Als je meedoet met het experiment Vrije tarieven voor facings en bleken, gebruik je de zogenaamde K-codes. Omdat het gaat om cosmetische mondzorg, en geen medisch noodzakelijke zorg, moet je btw berekenen. Mogelijk kan je wel gebruik maken van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR).

K-codes met btw te belasten

De K-codes zijn te belasten met btw, omdat de motivatie voor de behandeling niet de gezondheidkundige verzorging van de patiënt is. Daarmee zijn de handelingen die je verricht met btw te belasten. De levering van de bijbehorende techniekwerkstukken, apart te benoemen op de factuur, zijn vrijgesteld van btw. De vrijstelling voor het leveren van tandtechnische werkstukken is verbonden aan de beroepskwaliteit van degene die het werkstuk vervaardigd. Wanneer dat een tandtechnicus is of een tandarts, dan is de vrijstelling in de btw van toepassing.  

Kleine Ondernemers Regeling (KOR)

Als je incidenteel prestaties verricht waarop de medische vrijstelling niet van toepassing is, heb je waarschijnlijk de KOR in de btw aangevraagd. Over een omzet exclusief btw tot € 20.000,- hoef je geen btw in rekening te brengen én geen btw af te dragen. Verwacht je dat je deze omzetgrens in 2023 gaat overschrijden? Dan is het goed om dat alvast te melden bij de Belastingdienst om in de aangifteprocedure te komen.  

BTW verrekenen

Heb je een praktijk waarin de cosmetische tandheelkunde, dus waarbij de behandeling niet in de eerste plaats is gericht op de gezondheidkundige zorg voor de patiënt, een behoorlijke omvang heeft? Dan is het vaak mogelijk om de door jou betaalde btw op jouw kosten en investeringen te verrekenen met de ontvangen btw. De aftrek van btw op investeringen is mede afhankelijk van hoe lang geleden er is geïnvesteerd. En de aftrek is altijd in de verhouding tussen de omzet zonder btw en de omzet met btw.

Rekenvoorbeeld

Totale omzet € 942.000, € 700.000 btw onbelast, € 200.000 btw belast.

De btw-inkomsten bedragen dan € 42.000. Het bedrag dat betaald moet worden, is dit minus de btw die in vooraftrek genomen kan worden. De grote kostenposten van de praktijk zijn voornamelijk de huur en de salarissen, die niet btw belast zijn. In dit rekenvoorbeeld gaan we uit van € 50.000 betaalde btw aan producten en diensten. Doordat de verhouding hier belaste /onbelaste omzet 200.000/700.000 is, kan alleen 2/7*50.000 aan btw worden afgetrokken: € 14.285

Hierdoor zal alsnog een flink deel van de gerekende btw afgedragen moeten worden € 42.000 - € 14.285 = € 27.715

Overleg met je adviseur over welke btw voor aftrek in aanmerking komt en welke verhoudingen passend zijn is aan te bevelen.

Verwacht je dat jouw activiteiten in de cosmetische mondzorg omvangrijk gaan worden? Dan kan je overwegen om specifiek voor die activiteiten een aparte onderneming op te zetten. Dat maakt het administratief eenvoudiger om de activiteiten te scheiden en de voorheffing van btw te verrekenen met de ontvangen btw. Hoewel de medische vrijstelling in de btw niet van toepassing is, blijft er natuurlijk wel sprake van zorg. De nieuwe onderneming wordt dan ook aangemerkt als nieuwe zorgaanbieder in het kader van de Wtza.