Praktijkbemiddeling

Zoek je een praktijk of wil je je praktijk verkopen?

Praktijk overnemen/kopen

Lijst van praktijken ter overname/te koop

Praktijk aanbieden via de website

Wanneer je je praktijk openbaar te koop wilt aanbieden maak je dit eenvoudig via onze website kenbaar aan je collega-KNMT-leden. Na het invullen van het aanmeldformulier komt de advertentie met contactgegevens en omschrijving op de website. 

Online praktijk aanbieden

Persoonlijke begeleiding door derden

Er komt veel kijken bij het verkopen en kopen van een praktijk. Regel je de verkoop of het aankooptraject van je praktijk liever in samenspraak met een externe partij? Neem dan contact op met een partij/ een adviseur die hierin gespecialiseerd is. 

Praktijk starten of overnemen

Start je een praktijk of ga je er een overnemen? 

Hulp en inspiratie bij praktijk starten

Praktijk beëindigen

Wil je je praktijk overdragen en/of stoppen met praktiseren?

Hulp en inspiratie bij het stoppen als praktijkeigenaar

Praktijkoverdracht 756x492

Gebruiksbepaling praktijkbemiddeling

KNMT-Praktijkbemiddeling is een gratis service van de KNMT voor haar leden en is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Je mag KNMT-Praktijkbemiddeling niet gebruiken om een product of dienst te verkopen. Zoekresultaten verkregen op de website van KNMT-Praktijkbemiddeling mag je niet als resultaatpagina's op andere websites vertonen.

Alle gegevens op KNMT-Praktijkbemiddeling dienen uitsluitend ter informatie. Je kunt er geen rechten aan ontlenen. 

De KNMT behoudt zich het recht voor de toegang tot deze website te beëindigen. Tevens behoudt de KNMT zich het recht voor de door de gebruiker gecreëerde informatie, wanneer dan ook, zonder opgaaf van reden of voorafgaand bericht te verwijderen.