Praktijkwijzer Mondzorg aan kwetsbare ouderen

De zorg aan ouderen stelt eisen aan de inrichting en organisatie van uw praktijk, aan uw aandacht en kennis en aan de samenwerking binnen het mondzorgteam. De praktijkwijzer 'Zorg aan kwetsbare ouderen in de mondzorgpraktijk' biedt u hiervoor adviezen. Deze betreffen alle niet-klinische aspecten van de zorg aan ouderen.

Het is belangrijk dat kwetsbare ouderen zoveel mogelijk met regelmaat uw mondzorgpraktijk kunnen blijven bezoeken. Dat bij de zorgverlening rekening wordt gehouden met hun wensen en behoeften en dat wordt gestreefd naar een levensloopbestendige mondgezondheid. Daarbij is een goede ondersteuning bij hun dagelijkse mondverzorging belangrijk. Het is aan te bevelen dat uw mondzorgpraktijk hierop, voor zover haalbaar, is toegerust. Dit geldt niet alleen wat betreft de fysieke toegankelijkheid en inrichting van uw praktijk, maar ook wat betreft de organisatie van de zorg en de expertise en de (proactieve) houding van u en uw mondzorgteam.

Advies bij elke stap in het zorgproces

In het zorgproces is een aantal stappen te onderscheiden. Elk daarvan heeft aspecten die extra aandacht vragen als het gaat om (kwetsbare) ouderen. De praktijkwijzer volgt deze stappen zoveel mogelijk chronologisch. Hiermee is de opbouw als volgt.

1. Een afspraak maken of oproepen voor controle of behandeling
2. De toegankelijkheid van de praktijk bij binnenkomen en rondgaan
3. De ontvangst bij balie en zorgverlener
4. De behandeling
5. Samenwerking en verwijzing bij de behandeling
6. Het patiëntendossier
7. Uw kennis en professionele houding
8. De afronding van de behandeling en het vertrek

De adviezen met betrekking tot deze stappen zijn voor zover mogelijk gebaseerd op wetenschappelijke literatuur. Deze is op dit terrein echter zeer beperkt beschikbaar. Van de literatuur die wel kon worden gevonden, is het wetenschappelijke bewijs veelal van een laag niveau. De adviezen zijn dan ook voor een belangrijk deel gebaseerd op ervaringsdeskundigheid.

Behandeling oudere dame

Waarom deze praktijkwijzer?

Het is belangrijk dat ouderen zoveel mogelijk met regelmaat uw mondzorgpraktijk kunnen blijven bezoeken. Maar de zorg aan ouderen stelt eisen aan de inrichting en organisatie van uw praktijk, aan uw aandacht en kennis en aan de samenwerking binnen het mondzorgteam. Deze praktijkwijzer biedt u hiervoor adviezen. Deze betreffen alle niet-klinische aspecten van de zorg aan ouderen.

Over de praktijkwijzer

Praktijkwijzer Mondzorg voor kwetsbare ouderen (pdf) downloaden

Direct vanaf uw telefoon naar de praktijkwijzer

Wilt u deze praktijkwijzer altijd bij de hand hebben? Zet hem dan à la een app in het beginscherm van uw telefoon. Dat doet u zo:

Iphone Android
Praktijkwijzer ouderen als app op je Iphone
Praktijkwijzer ouderen als app op je Android-telefoon
  • Iphone: ga op uw mobiel naar www.knmt.nl/pwouderen. Klik midden onderin op het 'Delen'-symbool en kies voor 'Zet op beginscherm'.
  • Android: ga op uw mobiel naar www.knmt.nl/pwouderen. Klik rechts bovenin op het 'stippenmenu' en kies 'Toevoegen aan het startscherm'.

Naar stap 1: 'Een afspraak maken of oproepen voor controle of behandeling