facebook

Bijzondere doelgroepen

Sommige patiëntgroepen verdienen speciale aandacht van de tandarts. De KNMT biedt tips en hulpmiddelen voor deze doelgroepen:

Laaggeletterde mensen

De website 'Met Steffie naar je tandarts' is handig om laagdrempelig uit te leggen waarom het belangrijk is om een gezonde mond te hebben en hoe de tandarts daarbij kan helpen. Steffie is er voor iedereen die graag moeilijke dingen makkelijk uitgelegd krijgt.