10 september 2019

De KNMT houdt 30 september een informatieavond voor haar leden over Dental Robotics, die de mondzorg voor ouderen wil verbeteren met een innovatieve tandenborstel. KNMT-leden kunnen participeren in deze Delftse startup.

16 augustus 2019

In de strijd om de mondzorg voor – al dan niet kwetsbare – ouderen te verbeteren, wordt geen middel onbenut gelaten. De tandarts op locatie en het adequater inzetten van medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen zijn twee voorbeelden. Inmiddels wordt ook druk gewerkt aan technische innovaties. Een daarvan, de ontwikkeling van een automatische tandenborstel, heeft de nadrukkelijke belangstelling van de KNMT.

Mondzorg bij de geriatrische patiënt: hoe gaat u hiermee om?

Behandelen van ouderen vergt specifieke kennis, omdat ouderen vaak meerdere comorbiditeiten hebben en veel medicijnen gebruiken. In een interactieve, rijk geïllustreerde presentatie met voldoende casuïstiek neemt Anita Visser u mee in de wereld van de geriatrische mondzorg.

15 mei 2019 tot 17 mei 2019
Amersfoort
10 april 2019

Het KIMO heeft de klinische praktijkrichtlijn Wortelcariës bij ouderen opengesteld voor commentaar. Tot en met dinsdag 21 mei kunt u uw reactie geven op deze richtlijn, waarin aanbevelingen worden gedaan voor de mondzorg bij (kwetsbare en zorgafhankelijke) ouderen.

03 april 2019

Hoe kan de mondzorg voor ouderen door multidisciplinaire samenwerking op een hoger peil worden gebracht? Deze vraag staat centraal op het 29e ‘European Congress of Gerodontology’, dat van 15 tot 17 mei in Amersfoort wordt gehouden.

29 oktober 2018

Met het project ‘De mond niet vergeten!’ wil de gelijknamige stichting – met als deelnemers V&VN, KNMT, NVM-mondhygiënisten, ONT en ANT – zorgen voor een adequate mondzorg voor alle thuiswonende, kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen. Dat gebeurt onder meer door scholing en begeleiding van thuisorganisaties en huisartsenpraktijken, via voorlichtings- en scholingsmaterialen en het screenings- en verwijsinstrument.

18 oktober 2018

De inspanningen van verpleeghuizen om de mondzorg voor haar bewoners te verbeteren, werpen hun vruchten af. Dit meldt de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De verpleeghuizen kwamen in actie nadat uit een steekproef van de IGJ in 2014 bleek dat de mondzorg van bewoners onder de maat was.

17 september 2018

Voor bewoners in een 24-uurs zorginstelling is de mondzorg meestal behoorlijk geregeld. Maar woon je als oudere nog thuis en kun je de deur bijna niet meer uit, dan heb je een probleem. Je bezoekt de tandarts niet meer en krijgt niet de mondzorg die je nodig hebt. Tijd voor een vliegende mondzorgbrigade?

21 augustus 2018

Het laatste decennium is het besef gegroeid dat mondgezondheid onlosmakelijk is verbonden met algehele gezondheid. Het bevorderen daarvan is niet uitsluitend een zaak van artsen. Ook tandartsen hebben er een taak in