Kostenonderzoek NZa bron voor vaststellen nieuwe tarieven

Hans Scholten
3 minuten
Image
Patiënt in de stoel bij de tandarts in Winsum
De NZa is sinds januari van dit jaar bezig met het voorbereiden van een kostprijsonderzoek in de mondzorg. Daarin wil de zorgautoriteit de gemiddelde kosten vaststellen die mondzorgpraktijken maken. De uitkomsten van dit onderzoek vormen, samen met een onderzoek naar een geactualiseerd norminkomen van praktijkhouders, de basis voor nieuwe maximumtarieven die tandartsen mogen rekenen. Het streven is om de nieuwe tarieven te laten ingaan per 1 januari 2026. Dit maakte de NZa bekend in een webinar waarin ze toelichting gaf op het kostenonderzoek.

Het uitvragen van de data gaat plaatsvinden in de maanden september tot en met november 2024. Het onderzoek zal uitgevoerd worden door middel van een uitvraag onder een aantal praktijken, die hun kosten zullen moeten opgeven. Het onderzoek heeft betrekking op tandartsen en orthodontisten, maar niet op mka-chirurgen.

Kosten gemaakt in 2023

Hoogstwaarschijnlijk zal het gaan om de in 2023 gemaakte kosten. Het gaat daarbij om alle kosten die een praktijk maakt om mondzorg te kunnen verlenen: denk aan kosten voor huisvesting, personeel, materialen, onderhoud, enzovoort.

Apart onderzoek naar inkomen praktijkhouder

Alleen het inkomensdeel van de praktijkeigenaar valt buiten het onderzoek. Er vindt namelijk momenteel apart een onderzoek plaats naar wat het gewenste gemiddelde inkomen van een praktijkhouder zou moeten zijn. De uitkomst daarvan wordt al in mei 2024 verwacht.

Meedoen is verplicht voor wie in de steekproef zit

Hoe veel praktijken exact zullen worden benaderd om hun gegevens aan te leveren is nog niet bekend. De NZa gaat een steekproef trekken die de totale variatie aan praktijken goed vertegenwoordigt. Om die variatie in beeld te krijgen, heeft de zorgautoriteit declaratiedata opgevraagd bij de zorgverzekeraars. Wie in de steekproef zit en voor deelname aan het onderzoek benaderd wordt, is verplicht om daar aan mee te doen. Het is wel mogelijk om onderbouwd uitstel of dispensatie aan te vragen. Er staat geen vergoeding tegenover deelname.

Tijdinvestering nog onbekend

Hoeveel tijd het praktijken kost om mee te doen aan het onderzoek is ook nog niet bekend. De NZa streeft naar een goede balans tussen het uitvragen van de juiste benodigde data en de tijdsbelasting die het onderzoek voor praktijken met zich meebrengt. Dat kan bijvoorbeeld door in de vragenlijsten waar mogelijk aan te sluiten bij de jaarrekening.

Pilot in de zomer

Voor het echte onderzoek van start gaat, zal de NZa een pilot houden onder die praktijken die in de steekproef vallen. Deelname aan de pilot, die in de zomer gehouden wordt, is vrijwillig. Het doel ervan is om de vragenlijst en de werkwijze te testen. Wie aan de pilot meedoet, hoeft later niet opnieuw alle gegevens aan te leveren, alleen mogelijk nog aanvullende gegevens die in de pilotfase niet zijn uitgevraagd.

Kosten vertalen naar tarieven

De uitvraag van data bij praktijken moet inzicht geven in de kosten per praktijk. Vervolgens worden de data van alle praktijken vertaald naar gemiddelde kosten (over 2023). Daar wordt vervolgens een indexering aan toegevoegd (over 2024 en 2025), en die worden vertaald naar nieuwe tarieven. Deze worden, zo is de planning, in de zomermaanden van 2025 vastgesteld om in te gaan per 1 januari 2026.

Geen aparte puntwaarde voor implantologie

Er zal vanaf dan geen aparte zogenaamde puntwaarde meer gaan gelden voor implantologische prestaties (codes in het J-hoofdstuk van de tariefbeschikking). Dat is omdat deze prestaties tegenwoordig door dermate veel praktijken gebruikt worden dat het niet nodig is om separaat onderzoek te doen naar de kosten van implantologiebehandelingen.

Meer informatie

Presentatie NZa-webinar 9 april 2024

De NZa biedt geen mogelijkheid om het webinar terug te kijken. Wel publiceert ze binnenkort nog antwoord op veelgestelde vragen door de meer dan 200 deelnemers aan het webinar.

KNMT betrokken bij opzet en uitvoering onderzoek

De KNMT onderhoudt nauw contact met de NZa over het kostenonderzoek, zowel bij de opzet als tijdens de uitvoering en evaluatie van het onderzoek. We doen dat onder andere op basis van inbreng van leden en ervaringen van andere eerstelijnsorganisaties die recent met een kostenonderzoek te maken hebben gehad, zoals huisartsenvereniging LHV.

Meer weten over het kostenonderzoek? Kom naar de Regiotour

In de maanden mei en juni organiseren we de Regiotour en praten we je bij over de laatste ontwikkelingen rond het kostenonderzoek. Heb je nu al vragen of wil je iets kwijt over dit onderwerp? Geef het door aan team Ledenservice via ls@knmt.nl.