Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Een abacus

Zo verloopt het kostenonderzoek van de NZa

Een behandeling bij de tandarts

NZa maakt regels, prestaties en tarieven voor 2025 bekend

Patiënt in de stoel bij de tandarts in Winsum

Kostenonderzoek NZa bron voor vaststellen nieuwe tarieven

Een man met een laptop en zijn duim omhoog

Mondzorg-op-afstand of innovaties bekostigen: zo werkt dat

Een webinar kijken

NZa hield webinar over kostprijsonderzoek

Patiënt in de stoel bij de tandarts

NZa start kostenonderzoek mondzorg

Wijzigingen bij tarieven tandheelkundige zorg 2024

Wijzigingen bij tarieven orthodontische zorg 2024

overleg

Tarieven en prestaties 2024 tandheelkunde en orthodontie van de NZa bekend

dental check

Keuringsrapporten of adviezen aan derden? Gebruik prestatiecode Y01