NZa stelt nieuw norminkomen tandartsen en orthodontisten vast

Danielle Brinkman
2 minuten
Image
mondzorgbehandeling
De NZa heeft op basis van onderzoek een nieuw norminkomen voor praktijkhoudende tandartsen, implantologen en orthodontisten vastgesteld. Voor de eerste 2 groepen wordt het verhoogd, voor de laatste iets verlaagd. Het norminkomen is een belangrijke factor bij het vaststellen van de tarieven voor tandheelkundige en orthodontische zorg.

Uit het onderzoek van de NZa naar de zogenaamde normatieve arbeidskostencomponent (NAC) komt een verhoging van het norminkomen voor tandartsen en implantologen. De stijging komt onder andere doordat de praktijkgrootte de afgelopen periode flink gestegen is en ook door de gestegen kosten voor verzekeringen van zelfstandigen. De verhoging wordt per 1 januari 2025 doorgevoerd in de tarieven, die daardoor met ruim 5% stijgen.* 

Het norminkomen van orthodontisten is iets gedaald. Wij moeten nog geïnformeerd worden over de reden(en) van deze daling. Deze daling wordt pas vanaf 1 januari 2026 vereffend, tezamen met de uitkomsten van het kostprijsonderzoek dat de NZa momenteel voorbereidt. 

Samen met kostenonderzoek fundament voor nieuwe tarieven

Het onderzoek naar het norminkomen vormt samen met het kostenonderzoek het fundament voor de nieuwe tarieven per 1 januari 2026. Dat laatste onderzoek telt nog zwaarder mee en bepaalt voor ongeveer 70% de tarieven van tandartsen en implantologen en voor 80% die van de orthodontisten. De uitkomsten van het kostenonderzoek worden volgend jaar zomer verwacht.

Klankbordgroepen leveren onmisbare bijdrage aan fair beeld mondzorg

Gedurende het onderzoek heeft de KNMT zich buitengewoon ingespannen om ervoor te zorgen dat het onderzoek een reëel beeld geeft van de werklast en verantwoordelijkheden van tandartsen en orthodontisten. Dat was niet mogelijk zonder de bijdrage van de leden van de klankbordgroep met tandartsen (Yvo Becker, Pascal Boer, Rinke Rinke Blok, Faust de Kleijn, Jaap-Wim Spaargaren, Alexander Tolmeijer, Jan Willem Vaartjes en Nurcan Yilmaz) en de klankbordgroep met orthodontisten, die wordt begeleid vanuit de leden van de Begeleidingscommissie Orthodontie.

Alles over het kostenonderzoek 

* t.o.v. de huidige gepubliceerde bedragen