Image

Kostenonderzoek 2024 - 2025

De NZa voert in 2024 en 2025 een kostprijsonderzoek in de mondzorg uit. Daarin wil de zorgautoriteit de gemiddelde kosten vaststellen die mondzorgpraktijken maken. De uitkomsten van dit onderzoek vormen, samen met een onderzoek naar een geactualiseerd norminkomen van praktijkhouders, de basis voor nieuwe maximumtarieven die tandartsen mogen rekenen. Het streven is om de nieuwe tarieven te laten ingaan per 1 januari 2026.

We helpen je graag

Heb je vragen over het kostenonderzoek of hulp nodig? Team Ledenservice helpt je graag. Zo bereik je ons:

Geopend op ma 8.30 - 10 uur en 11.30 - 17.00 uur en di t/m vrij 8.30 - 17.00 uur.

Uitvoering van het onderzoek

Het uitvragen van de data gebeurt in de maanden september tot en met november 2024. Het onderzoek zal uitgevoerd worden via een uitvraag onder een aantal praktijken, die hun kosten zullen moeten opgeven. Het onderzoek heeft betrekking op tandartsen en orthodontisten, maar niet op mka-chirurgen.

Wie in de steekproef zit en voor deelname aan het onderzoek benaderd wordt, is verplicht om daar aan mee te doen. Het is wel mogelijk om onderbouwd uitstel of dispensatie aan te vragen. Er staat geen vergoeding tegenover deelname.

Ook norminkomen praktijkhouder opnieuw bepaald

Het inkomensdeel van de praktijkeigenaar valt buiten het kostenonderzoek. De NZa heeft apart onderzocht het gewenste gemiddelde inkomen van een praktijkhouder zou moeten zijn. Dat wordt bepaald op basis van een soort functiewaardering. 

Lees meer over het onderzoek naar het norminkomen

KNMT betrokken bij opzet en uitvoering

De KNMT onderhoudt nauw contact met de NZa over het kostprijsonderzoek, zowel bij de opzet als tijdens de uitvoering en evaluatie van het onderzoek. We doen dat onder andere op basis van inbreng van leden en ervaringen van andere eerstelijnsorganisaties die recent met een kostenonderzoek te maken hebben gehad, zoals huisartsenvereniging LHV.

Meer weten? Kom naar de Regiotour

In de maanden mei en juni organiseren we de Regiotour en praten we je bij over de laatste ontwikkelingen rond het kostenonderzoek.