05 november 2019

Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) heeft de nieuwe klinische praktijkrichtlijn Mondzorg voor Jeugdigen module Diagnostiek vastgesteld. De belangrijkste doelstelling van deze richtlijn is bewustwording van het doelmatig gebruik van röntgenopnamen in de mondzorg bij de jeugd tot 18 jaar.

23 oktober 2019

Hoe vaak komt peri-implantaire mucositis gemiddeld voor? En verschilt de bacteriële biofilmformatie op implantaten van de vorming van biofilm op natuurlijke elementen? Kom er alles over te weten met de nieuwe kennistoets Peri-implantaire infecties.

08 oktober 2019

Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) gaat aan de slag met een richtlijn voor het voorschrijven van antibiotica in de tandartspraktijk. KIMO kiest voor dit onderwerp op basis van een peiling onder 1.500 tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici.

01 augustus 2019

Tandartsen zien steeds meer ouderen die nog over hun eigen gebit beschikken. Zodoende zien ze ook steeds meer medisch gecompromitteerde ouderen, die bijvoorbeeld antistollingsmedicatie gebruiken. Juist op dit vlak gaan de ontwikkelingen zo snel, dat op 9 oktober het – ook voor tandartsen interessante – congres ‘De toekomst van antistollingszorg in Nederland’ wordt georganiseerd.

Pijl

Richtlijnen implementeren. Hoe?

Kom erachter hoe u (klinische) praktijkrichtlijnen zinvol en zonder stress kunt inzetten in de dagelijkse praktijk, waardoor het praktijkresultaat verbetert. 

30 juli 2019

De KNMT heeft een nieuw IQual-studiepakket ontwikkeld over het patiëntendossier. Dit nieuwe studiepakket is nu beschikbaar en staat in de online KNMT Kennistoets-omgeving.

13 augustus 2019

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft de conceptrichtlijn Medisch en psychosociaal nieuwkomersonderzoek vluchtelingenkinderen ontwikkeld en biedt deze nu ter commentaar aan. In deze richtlijn is ook aandacht voor de mondgezondheid van de doelgroep.

Hier vindt u een overzicht van door de KNMT ontwikkelde algemene praktijkrichtlijnen.

Hier vindt u een overzicht van klinische praktijkrichtlijnen en adviezen, bedoeld om tandartsen te helpen bij het behandelen van hun patiënten.