15 februari 2019

Het Kwaliteitsinstituut Mondzorg (KIMO) heeft drie jaar na de oprichting drie klinische praktijkrichtlijnen opgeleverd, en de volgende vier zijn zo goed als gereed. KIMO heeft zich gevestigd als instituut, menen betrokkenen, dus is het nu tijd om naar de toekomst te kijken.

02 januari 2019

De meeste klachten en schadeclaims die tandartsen krijgen, gaan over wortelkanaalbehandelingen. Dat blijkt uit eigen onderzoek van RTL Nieuws.

15 november 2018

Momenteel wordt de richtlijn Parodontologie - oftewel het 'paro-protocol' - vernieuwd. Nog tot 30 november kunt u reageren op het concept. Belangrijkste wijziging is dat de Dutch Periodontal Screening Index (DPSI) wordt vervangen door de Periodieke Parodontale Screening (PPS). Deze screening is simpeler; ze is niet langer bedoeld om een diagnose te stellen maar om mogelijke vervolgstappen aan te geven.

30 augustus 2018

Gezocht: leden die het leuk vinden om hun kennis en ervaring in te brengen bij het de ‘inhoudelijk’ actualiseren van KNMT-richtlijnen en aanverwante producten. 

25 juli 2018

De KNMT heeft de herziene richtlijn Tandheelkundige radiologie geautoriseerd. Dat betekent dat tandartsen vanaf nu aan de slag kunnen met de implementatie van de richtlijn in de praktijk.

16 juli 2018

Het Kennisinstituut Mondzorg (Kimo) heeft Maarten Jansen als nieuwe directeur aangesteld. Hij volgt vanaf 1 september Dirk Mettes - die vanaf de oprichting van Kimo in 2016 directeur was - op.

06 juli 2018

Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) is gestart met de ontwikkeling van een praktische richtlijn voor de behandeling van wortelcariës bij kwetsbare en zorgafhankelijke ouderen. Ook werkt KIMO aan herziening van de richtlijn mondzorg voor jeugdigen.

05 juli 2018

Hoe staat het met de toepasbaarheid van de klinische praktijkrichtlijnen over de overkappingsprothese op implantaten? Die vraag legt het KIMO tandartsen voor in een webenquête. Ze doet dat naar aanleiding van vragen van gebruikers die eerder knelpunten hebben ervaren bij het gebruiken van de richtlijn in de praktijk.

30 juli 2018

Het Kennisinstuut Mondzorg (KIMO) zoekt nog enkele mondzorgpraktijken als testpraktijk voor de implementatie van 3 richtlijnen: peri-implantaire infecties, implantaatgedragen prothese in de bovenkaak en implantaatgedragen prothese in de onderkaak.

21 juni 2018

De Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (NVMKA) ontwikkelt momenteel een nieuwe richtlijn Derde molaar. De richtlijn is in concept klaar en is nu opengesteld voor commentaar.