facebook

richtlijnen

Op de tag richtlijnen zijn er 59 resultaten gevonden.

Alle resultaten

oudere patient bij tandarts

Geef commentaar op de richtlijn Mondzorg

Patientendossier

Herziene KNMT praktijkrichtlijn Patiëntendossier vastgesteld

Vraag en antwoord bij opvang spoedgevallen

mondzorgbehandeling

KIMO aan de slag met 3 nieuwe KPR’s: geef knelpunten door

Algemene praktijkrichtlijnen

man met kiespijn

Test je kennis van de richtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen

Opvang tandheelkundige spoedgevallen

Klinische praktijkrichtlijnen

Assistent maakt röntgenfoto

Doe de check: hoelang geleden heb je (na)scholing voor radiologie gevolgd?

Patiëntendossier

Tandletsel

verdrietig smiley

Doe mee met de knelpuntenenquête Mondklachten in de palliatieve fase

kalender

Nieuw richtlijnenprogramma KIMO bekend

antibiotica

Reminder: geef commentaar op de conceptrichtlijn Antibioticagebruik in de mondzorg

onderzoek-vinkjes

Peiling KIMO over onderwerpen meerjarenagenda

Beoordeling van spoed

man met kiespijn

Spoed… of niet? Beoordeel het snel met het triageschema

Doorgeven overdracht

Nieuwe aanpak uitwisselen medicatiegegevens tussen zorgverleners

man met kiespijn

KNMT Praktijkrichtlijn Opvang tandheelkundige spoedgevallen is klaar

man met megafoon

Reminder: denk mee over onderwerpen voor nieuwe klinische praktijkrichtlijnen

man met kiespijn

Reminder: Geef commentaar op de conceptrichtlijn Spoeddienst

Aansluiting bij een spoedpraktijk

Organisatie van de spoedgevallendienst

Verslaglegging bij spoedgevallen

Bereikbaarheid en triage

Knmt-app

Richtlijnen: zo gevonden via de KNMT-app

Röntgen-radiologie

Opnieuw inspecties röntgenapparaten bij tandartspraktijken

baby met tandje

Vanaf doorbreken eerste tandje naar de tandarts? Ja!

Pijn signaleren bij patiënten met een verstandelijke beperking

Tandarts en patient

Zes stappen die je helpen om samen mét de patiënt te beslissen

Diagnose stellen

Het gevaar van gel- en kunstnagels voor mondzorgverleners

Oudere water droge mond

Nieuw: kennistoets over xerostomie en hyposialie

dreumes

Komt een dreumes bij de tandarts

Antibioticaprofylaxe bij gewrichtsprotheses

kind met rood haar

Test je kennis over de richtlijn Mondzorg bij jeugdigen

Foto verstandskies

Test je kennis over de KIMO-richtlijn Derde molaar

cosmetische mondzorg

Kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg definitief vastgesteld

Richtlijnen

Tandvlees

Nieuwe richtlijn voor parodontologie

Medicatie

KIMO publiceert richtlijn Xerostomie en hyposialie gerelateerd aan medicatie en polyfarmacie

Second opinion

Radiologie

Herziene richtlijn Tandheelkundige radiologie geautoriseerd

Samenwerken met andere tandartsen

Samenwerken met tandartsspecialisten

Infectiepreventie

Mondzorg in verpleeghuizen

Lachgas

Antitrombotica en tandheelkundige behandelingen

vrouw senior

Test je kennis over de richtlijn Antitrombotica

vinkje

Doe de check: staat jouw röntgenapparatuur gemeld of geregistreerd?

Bedroefd

Handreiking inzagerecht nabestaanden verschenen

oudere man twijfel

Test je kennis over overkappingsprotheses op implantaten in de edentate bovenkaak

Oudere vrouw

Test je kennis over wortelcariës bij ouderen met de nieuwe kennistoets

KIMO-richtlijn Derde Molaar

KIMO presenteert nieuwe richtlijn ‘Derde Molaar’

tandenpoetsen kind

Laatste 2 modules richtlijn Mondzorg voor Jeugdigen klaar voor commentaar

Spiegeltje van de tandarts

Handvatten veilig toepassen lachgas vastgelegd

Antistolling

De toekomst van antistollingszorg in Nederland

Implantologie

KNMT: houd voor gegevens lichaamseigen donormateriaal dertigjarige bewaartermijn aan

Endowortelkanaal-728x400

NVvE maakt samenvatting richtlijn Endodontologie