facebook

Centraal Tuchtcollege: telefonische bereikbaarheid spoeddienst vooraf checken

Karel Gosselink
2 minuten
Telefoon
Een tandarts moet bij het begin van zijn spoeddienst controleren of hij telefonisch bereikbaar is. Dit volgt uit een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg op 21 juni  2018 waarin een tandarts wordt verweten dat hij bij het begin van de spoeddienst zijn telefonische bereikbaarheid niet heeft gecontroleerd. De tandarts kreeg een waarschuwing opgelegd.

Tandletsel na valpartij buiten praktijkuren

In de betreffende zaak gaat het om een jongetje dat tegen een glijbaan is gevallen. Hij bloedt hevig, heeft een voortand verloren en de andere voortand is verschoven. De ouders van het jongetje bellen tevergeefs 13 keer naar het spoednummer van de dienstdoende tandarts.

Automatische telefoondoorschakeling werkte niet

De dienstdoende tandarts verklaart dat hij zijn mobiele telefoon op de bewuste avond wel bij zich had maar daarop geen oproepen heeft ontvangen. Bij controle achteraf blijkt dat op het telefoonnummer van de praktijk wél oproepen vanaf het algemene nummer voor spoedeisende hulp zijn ontvangen, maar dat deze vervolgens niet op de mobiele telefoon van de tandarts zijn ontvangen. Het systeem was zo ingericht dat telefoontjes automatisch naar zijn mobiele telefoon werden doorgezet. Aan het begin van de dienst was niet gecontroleerd of de automatische telefoondoorschakelingen daadwerkelijk functioneerden.

Tandarts verantwoordelijk voor telefonische bereikbaarheid

Het Tuchtcollege vindt het de verantwoordelijkheid van de tandarts om zich ervan te vergewissen of er sprake is van telefonische bereikbaarheid, en verwijst in de uitspraak naar de KNMT-richtlijn “Opvang tandheelkundige spoedgevallen buiten praktijkuren”.

Controle vooraf eenvoudig

De telefonische bereikbaarheid had volgens het Tuchtcollege bij aanvang van de dienst eenvoudig kunnen worden gecontroleerd door een controleoproep naar het algemene nummer voor spoedeisende hulp te sturen.

Technische of andere storing tijdens dienst buiten medeweten tandarts is niet vergelijkbaar

Het Centraal Tuchtcollege voegt hier nog aan toe dat het anders ligt als de telefonische bereikbaarheid bij de aanvang van de dienst voor spoedeisende hulp in orde is, maar in de loop van de dienst wordt verbroken terwijl de tandarts dit niet wist, bijvoorbeeld door een technische storing.

Zie ook:

Tips om misbruik spoeddienst te voorkomen

NT-artikel over misbruik spoeddienst