facebook

Vroegsignalering bij slijmvliesafwijkingen

Tandartsen komen in de dagelijkse praktijk soms patiënten tegen met afwijkingen rondom of in de mond. De ene keer ervaart de patiënt hierdoor zelf al klachten, de andere keer (nog) niet. Het stellen van een duidelijke diagnose op grond van de geconstateerde afwijkingen kan lastig zijn. Tegelijkertijd is het wel van belang om adequaat te handelen - door bijvoorbeeld de patiënt op tijd te verwijzen.

Professor dr. Jan de Visscher en dr. Erik van der Meij bespreken om en om elke editie in de rubriek 'Wat is dat nou?' van het magazine NT/Dentz afwijkingen rond en in de mond. De nadruk ligt op het herkennen van de afwijking en het zo nodig behandelen ervan, of waar zinvol, verwijzing naar meestal de mka-chirurg.

Bekijk alle afleveringen van 'Wat is dat nou?'

Wat is dat nou (NT)