Samenwerken met jeugdartsen en consultatiebureau

Op deze pagina vind je tools die helpen om contact te leggen tussen tandartsen en jeugdartsen, met als doel het eenvoudiger maken om elkaar te vinden en de samenwerking te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn de 'Praktijkkaart tandarts - jeugdarts' en de 'JGZ-zoekmachine'.

Een goede samenwerking tussen tandartsen en jeugdartsen kan veel opleveren. Jonge kinderen gaan vaak pas veel te laat voor het eerst naar de tandarts. Het is echter lastig voor mondzorgverleners om dit zelf te stimuleren, tenzij de ouders van het kind in de praktijk staan ingeschreven en ze hiermee het gesprek aan gaan. 

De JGZ zit echter wel in een goede positie om dit te stimuleren, aangezien zij op de consultatiebureaus veel jonge kinderen regelmatig te zien krijgen. Met onderstaande tools kun je de betreffende JGZ-instelling in jouw omgeving makkelijker vinden en eenvoudiger een samenwerking opzetten.

Praktijkkaart tandarts - jeugdarts

De praktijkkaart tandarts - jeugdarts biedt handvatten om op lokaal niveau eenvoudiger met elkaar het gesprek aan te gaan. Daarnaast geeft het inzicht in elkaars werkwijze, richtlijnen, randvoorwaarden, etc. Zo leren tandartsen en jeugdartsen elkaar beter begrijpen en zien ze eenvoudiger op welke gebieden ze iets voor elkaar kunnen betekenen.

Praktijkkaart tandarts - jeugdarts (.pdf)

JGZ-zoekmachine tool

Met onderstaande JGZ-zoekmachine tool kun je eenvoudig vinden welke JGZ-instelling gekoppeld is aan de postcode van jouw praktijk of van je patiënt in kwestie. Vul simpelweg de 4 cijfers van de postcode in en ontdek met welke organisatie je contact op moet nemen als je een samenwerking met een jeugdarts in gang wil zetten of contact op wil nemen. Let op: je komt niet direct in contact met het consultatiebureau. Maar de JGZ-instelling waarmee je belt kan je wel contactgegevens geven van het consultatiebureau in jouw buurt; vraag daar dus naar.

Werk je in de jeugdgezondheidszorg en zoek je juist een mondzorgpraktijk bij jou in de buurt? Gebruik dan de Praktijkzoeker op Allesoverhetgebit.nl. Je kunt je eventueel ook wenden tot de KNMT; wij proberen je dan in contact te brengen met een lokale tandartsenkring.

JGZ instelling zoeken

Vul de 4 cijfers van een postcode in:
jeugd en kinderen