Richtlijn Mondzorg voor jeugdigen

De richtlijn Mondzorg voor jeugdigen helpt je om de (preventieve) mondzorg bij kinderen te organiseren en uit te voeren. Er zijn aanbevelingen voor iedere stap in het zorgproces. Bij iedere stap bieden wij je praktische tips en hulpmiddelen om de richtlijn in de praktijk toe te passen.
jongen met grote tandenborstel

De reis van dreumes naar jong volwassene duurt 18 jaar. In de eerste 10 jaar is de ouder de drijvende kracht achter een gezonde mond. Daarna hoop je dat het kind op basis van wat hij of zij geleerd heeft en gewend is, zelf verstandige keuzes kan maken. Mocht een behandeling toch nodig zijn, dan helpt de KPR je om een keuze te maken uit de behandelmogelijkheden.

Aanbevelingen voor iedere stap van het zorgproces

De richtlijn geeft aanbevelingen voor iedere stap van het zorgproces rondom mondzorg bij kinderen:

Voor wie is de richtlijn bedoeld?

Deze KPR is bedoeld voor (kinder)tandartsen, tandartsspecialisten, mondhygiënisten. Ook andere (mond)zorgverleners kunnen hun voordeel doen met deze KPR. 

Doelgroep

De richtlijn is van toepassing op alle jeugdigen tot 18 jaar en hun ouders/ verzorgers. Dit betreft ook jeugdigen met een verstandelijke of fysieke beperking.

 

Naar de volledige richtlijn Mondzorg voor jeugdigen module Diagnostiek

Naar de volledige richtlijn Mondzorg voor jeugdigen module Preventie en behandeling