facebook

Organisatie mondzorg bij kinderen

Het advies is: neem je kind vanaf het doorbreken van het eerste tandje mee naar de tandarts. En gelukkig doen heel veel ouders dat al. Maar hoe bereik je die groep ouders die hun kind nog niet zo jong al meenemen?
baby met tandje

Hoe dient mondzorg voor jeugdigen georganiseerd te worden?

Deelvragen:

  1. Hoe kunnen kinderen die niet regelmatig gezien worden door een mondzorgverlener, worden bereikt?
  2. Wat is het beleid als de mondhygiëne van het kind herhaaldelijk niet verbetert?

Aanbevelingen

  • Overweeg om samenwerking te zoeken met andere ketenpartners, zoals de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), om via dit netwerk ouders van kinderen te bereiken die geen mondzorgverlener bezoeken.
  • Als het Advies Cariëspreventie onvoldoende wordt opgevolgd en herhaaldelijke motiverende gesprekken en training niet de gewenste verbetering opleveren, overweeg dan om het kind te verwijzen naar een mondzorgverlener met affiniteit met kinderen of naar de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).