Functioneren, beoordelen en ontwikkelen

Alleen met gemotiveerde en deskundige medewerkers functioneert je praktijk volgens je missie en doelstelling. Dit vraagt om personeelsbeleid dat is gericht op ontwikkeling en groei. Hoe pak je dat aan?

Voer regelmatig werkoverleg en functionerings- en beoordelingsgesprekken. Salarisontwikkelingen van medewerkers kun je koppelen aan deze gesprekken.

Bereid je voor

Aandachtspunten in het gesprek

  • Tijdens de gesprekken met de medewerker vraag je ook naar zijn of haar wensen en persoonlijke ambities.
  • Bespreek hoe de medewerker zich verder wil ontwikkelen.

Zorg voor vastlegging

  • Kom je overeen dat een medewerker een studie gaat volgen? Leg dan de afspraken vast in een zogeheten studieovereenkomst (docx). Hierin spreek je af dat je (een deel van) de studiekosten betaalt, maar dat wanneer de werknemer op eigen initiatief en op korte termijn uit dienst gaat, deze een bepaald deel van de kosten aan je terugbetaalt. Er is een speciale studieovereenkomst voor BBL-studenten (docx).
  • Voor verzoeken van werknemers om minder te mogen werken, kun je het model 'Regeling vermindering arbeidsduur' (doc) gebruiken.
  • Na afloop van het gesprek met de werknemer werk je het beoordelingsformulier uit en zorg je voor een schriftelijke weergave van het gesprek en de afspraken. Leg het verslag ter ondertekening aan de werknemer voor en neem een door beiden getekende versie op in het personeelsdossier.

Goed om te weten

  • Sinds 1 juli 2015 is er een wettelijke scholingsplicht. Deze vereist dat je werknemers in staat stelt om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Je kunt bovendien een disfunctionerende werknemer niet ontslaan als het disfunctioneren te wijten is aan een gebrek aan scholing.
  • Sinds 1 september 2018 geldt het KNMT-standpunt in over de gewenste mbo-opleiding voor tandartsassistenten. Deze geldt alléén voor tandartsassistenten die nieuw tot de arbeidsmarkt toetreden en dus niet voor degenen die al werken.
  • De Wet BIG stelt voorwaarden aan de taakverdeling en samenwerking in de praktijk. Vereisten bij het delegeren van voorbehouden handelingen zijn bijvoorbeeld dat de behandelaar bekwaam is, dat er een opdracht van een tandarts is en dat de tandarts in het gebouw aanwezig is als de behandeling wordt uitgevoerd.