facebook

Regeling Medische zorg Ontheemden per 1 juli actief met potje voor mondzorg

Mark Zwartkruis
2 minuten
Persoon vormt hartje met handen geverfd in kleuren van Oekraïnse vlag
Door de toestroom van Oekraïners naar Nederland is een nieuwe vergoedingsmogelijkheid voor vluchtelingenzorg in het leven geroepen; de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). Deze RMO geldt voor zorg buiten het basispakket, waar tot dusverre nog geen vergoedingsregeling voor beschikbaar was. Tandartsen die volwassen Oekraïners met acute mondzorgproblemen behandelden, deden dit tot nu toe daarom nog vaak pro deo.

Door de Europese richtlijn ‘tijdelijke bescherming’ konden ontheemden uit Oekraïne geen gebruik maken van de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA). Daarom is de afgelopen tijd gewerkt via de subsidieregeling ‘medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’, die via het CAK alle zorg in de basisverzekering vergoedt. Al snel werd duidelijk dat deze opzet betekende dat een aantal belangrijke vormen van zorg, waaronder een tandartsbehandeling voor 18+ patiënten, buiten het vergoedingssysteem viel.  

De RMO

De afgelopen maanden hebben veel tandartsen zich desondanks ingezet voor de Oekraïense vluchtelingen, door ze gratis te behandelen bij acute problematiek. Per 1 juli is dit in veel gevallen niet meer nodig. Er treedt dan een nieuwe regeling in werking: de RMO. Dit staat voor Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne. Deze regeling stelt een bedrag beschikbaar van €250,- per ontheemde voor mondzorg bij acute pijnklachten en is ook in de toekomst voor andere groepen te gebruiken. Zij hoeven geen premie of eigen risico te betalen.

De RMO zal een directe kopie zijn van de RMA die al langer gebruikt wordt voor vluchtelingen die asiel hebben aangevraagd. De regeling zal niet met terugwerkende kracht worden aangeboden en is dus enkel toe te passen op behandelingen die na 1 juli 2022 plaatsvinden. Declaratie zal verlopen via VECOZO, met het BSN dat ontheemden bij hun gemeentelijke inschrijving hebben gekregen. Deze is per 1 augustus digitaal zichtbaar in de verzekeringsgegevens. 

In een recenter nieuwsbericht is het declaratieproces nader uitgelegd

Verlagen administratiedruk declaraties

Omdat de regeling per 1 juli ingaat, maar het BSN pas per 1 augustus digitaal terug te vinden is, wordt aan zorgverleners gevraagd om hun declaraties voor de maand juli op te sparen en pas in augustus in te dienen. Dit maakt het proces een stuk eenvoudiger. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan het verlagen van de administratiedruk voor zorgverleners met betrekking tot subsidieregelingen en declaraties. Veel zorgverleners ervaarden dit is als een probleem. Daarom worden de subsidieregelingen voor zowel de RMO als het CAK zo spoedig mogelijk gedigitaliseerd en indien mogelijk aangesloten op het declaratiesysteem van zorgaanbieders. Ook hoeft voor het indienen van declaraties geen melding meer te worden gedaan bij het meldpunt onverzekerden.

Overzicht declaratie ontheemden uit Oekraïne (pdf)

RMO-website: informatie voor zorgverleners

Meer informatie over de RMO middels een 'Vraag en antwoord'

Meer informatie over vluchtelingen uit Oekraïne en de mondzorg