facebook

Vluchtelingen uit Oekraïne

Via deze pagina over de Oekraïense vluchtelingen in Nederland, houden we je op de hoogte van alles wat je als mondzorgverlener moet weten over de huidige situatie. Daarnaast helpen we je met handige hulpmiddelen om de taalbarrière op te lossen, een FAQ om vragen te beantwoorden en zetten we een aantal nuttige links op een rijtje.

Recht op zorg

Oekraïense vluchtelingen krijgen via de 'Tijdelijke regeling Oekraïne' een speciale status waarmee ze voorlopig in Nederland kunnen blijven. Onder die status hebben zij ook recht op gezondheidszorg. Omdat mensen zelf geen Nederlandse zorgverzekering hebben, wordt de zorg die onder de basisverzekering valt vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden van het CAK.

Oekraïense vluchtelingen die wél asiel hebben aangevraagd, zijn ook van mondzorg verzekerd via de Regeling Medische zorg Asielzoekers. Waarschijnlijk zal dit slechts gelden voor een klein deel van de vluchtelingen.

Vindt een vluchteling uit de Oekraïne een baan, dan moet hij of zij een zorgverzekering afsluiten. 

Bekostiging mondzorg

Behandel je een patiënt uit Oekraïne? Overleg dan met diegene of hij of zij verzekerd is. Is dat niet het geval dan kun je een beroep doen op de volgende regelingen.

Mondzorg in het basispakket van de Zorgverzekeringswet

Mondzorg die in het basispakket van de Zorgverzekeringswet zit:

  • tandheelkundige zorg aan patiënten jonger dan 18 jaar
  • volledig uitneembare prothetische voorzieningen
  • bijzondere tandheelkunde

Deze zorg wordt als volgt vergoed aan Oekraïense vluchtelingen die (nog) geen zorgverzekering hebben:

Mondzorg buiten het basispakket van de Zorgverzekeringswet

Voor mondzorg die niet in het basispakket van de Zorgverzekeringswet zit, denk aan hulp bij kiespijn of andere acute problemen bij volwassenen, geldt het volgende:

  • Vluchteling die geen asiel heeft aangevraagd en hier verblijft met een speciale vluchtelingenstatus onder de 'Tijdelijke regeling Oekraïne': Hierover is momenteel nog geen duidelijkheid. De KNMT is in gesprek met meerdere partijen om zo snel mogelijk een oplossing hiervoor te vinden.
  • Vluchteling die asiel heeft aangevraagd en daarom verzekerd is via de Regeling Medische zorg Asielzoekers: Betaling via RMA Healthcare, alleen noodhulp; 100% vergoeding; aanvragen via Vecozo. Je kunt zonodig ook een tolk inzetten.

Hulpmiddelen oplossen taalbarrière

Het kan lastig zijn om een patiënt goed te helpen, als je niet met elkaar kan communiceren. Hieronder hebben we een aantal hulpmiddelen verzameld die kunnen helpen in de communicatie met Oekraïense vluchtelingen.

Vertaalkaarten

Op de speciale Oekraïne vertaalkaarten (pdf) vind je in de linkerkolom nuttige, mondzorggerelateerde zinnen in het Nederlands die in de rechterkolom in het Oekraïens zijn weergegeven. Je kan deze kaarten downloaden, printen en eventueel sealen. Zo kun je door middel van aanwijzen toch communiceren met je Oekraïense patiënt.

Medische geschiedenis formulieren in verschillende talen

Deze anamneseformulieren zijn in meerdere talen beschikbaar en werken uitsluitend met ja/nee-antwoorden. Door de Engelse variant er naast te leggen, kun je hiermee toch begrijpen wat de patiënt heeft ingevuld op zijn of haar Oekraïense of Russische versie.

Meer hulpmiddelen bij de communicatie

FAQ

Een overzicht van veel gestelde vragen over de Oekraïense vluchtelingen in Nederland in relatie tot de verlening van mondzorg, vind je op onze FAQ pagina.

FAQ Oekraïense vluchtelingen en mondzorg in Nederland

Initiatieven van tandartsen

Oekraïense vlag met tekst: Mondzorg in actie voor Oekraïne

Overzicht initiatieven van tandartsen om vluchtelingen te helpen.

Let op: de vaccinatiegraad in Oekraïne is lager dan in Nederland, en de antibioticaresistentie is hoger. Neem de infectiepreventieregels dus goed in acht. 

RIVM.nl: handreiking Vluchtelingen Oekraïne en infectieziekten