Vluchtelingen uit Oekraïne

Via deze pagina over de Oekraïense vluchtelingen in Nederland houden we je op de hoogte van alles wat je als mondzorgverlener moet weten over de huidige situatie. Daarnaast helpen we je met handige hulpmiddelen om de taalbarrière op te lossen, een 'Vraag en antwoord' om vragen te beantwoorden en zetten we een aantal nuttige links op een rijtje.

Recht op zorg

Oekraïense vluchtelingen krijgen via de 'Tijdelijke regeling Oekraïne' een speciale status waarmee ze voorlopig in Nederland kunnen blijven. Onder die status hebben zij ook recht op gezondheidszorg. Omdat mensen zelf geen Nederlandse zorgverzekering hebben, wordt zorg die onder de basisverzekering valt vergoed via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden van het CAK. Voor zorg buiten het basispakket is per 1 juli 2022 de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in het leven geroepen.

Informatie voor zorgverleners over de Regeling Medische zorg Oekraïne

Per oktober 2022 is het subsidieformulier voor de RMO teruggebracht naar 1 A4. Dat maakt het eenvoudiger voor zorgverleners om mee te werken.

Het nieuwe formulier vind je hier.

Oekraïense vluchtelingen die wél asiel hebben aangevraagd, zijn ook van mondzorg verzekerd via de Regeling Medische zorg Asielzoekers. Waarschijnlijk zal dit slechts gelden voor een klein deel van de vluchtelingen.

Bekostiging mondzorg

Behandel je een patiënt uit Oekraïne? Overleg dan met diegene of hij of zij verzekerd is. Is dat niet het geval dan kun je een beroep doen op de volgende regelingen.

Mondzorg in het basispakket van de Zorgverzekeringswet

Mondzorg die in het basispakket van de Zorgverzekeringswet zit:

  • tandheelkundige zorg aan patiënten jonger dan 18 jaar
  • volledig uitneembare prothetische voorzieningen
  • bijzondere tandheelkunde

Deze zorg wordt als volgt vergoed aan Oekraïense vluchtelingen die (nog) geen zorgverzekering hebben:

Mondzorg buiten het basispakket van de Zorgverzekeringswet

Voor mondzorg die niet in het basispakket van de Zorgverzekeringswet zit, denk aan hulp bij kiespijn of andere acute problemen bij volwassenen, geldt het volgende:

Om te verduidelijken waar je terecht moet kan voor een vergoeding, heeft de KNMT een stroomschema gemaakt voor de verschillende vergoedingsmogelijkheden. Ook het CAK heeft een beslisboom gemaakt voor de declaratie van zorgverlening aan patiënten zonder zorgverzekering.

Stroomschema KNMT vergoedingen Oekraïne (pdf)

Beslisboom CAK over zorgverlening aan patiënt zonder zorgverzekering

Voor de nieuwe RMO heeft de Rijksoverheid een declaratie overzicht opgesteld.

Overzicht declaratie ontheemden uit Oekraïne (pdf)

Hulpmiddelen oplossen taalbarrière

Het kan lastig zijn om een patiënt goed te helpen, als je niet met elkaar kan communiceren. Hieronder hebben we een aantal hulpmiddelen verzameld die kunnen helpen in de communicatie met Oekraïense vluchtelingen.

Tolken inschakelen

Sinds 13 juni 2022 heeft het ministerie VWS het mogelijk gemaakt om, wanneer dit nodig is, kosteloos tolken in te schakelen voor zorgverlening voor Oekraïense vluchtelingen. We vertellen je hoe je hier gebruik van maakt en hoe je je kan voorbereiden.

Vertaalkaarten Oekraïens-Nederlands

Op de speciale Oekraïne vertaalkaarten (pdf) vind je in de linkerkolom nuttige, mondzorggerelateerde zinnen in het Nederlands die in de rechterkolom in het Oekraïens zijn weergegeven. Je kan deze kaarten downloaden, printen en eventueel sealen. Zo kun je door middel van aanwijzen toch communiceren met je Oekraïense patiënt.

Medische geschiedenis formulieren in verschillende talen

Deze anamneseformulieren zijn in meerdere talen beschikbaar en werken uitsluitend met ja/nee-antwoorden. Door de Engelse variant er naast te leggen, kun je hiermee toch begrijpen wat de patiënt heeft ingevuld op zijn of haar Oekraïense of Russische versie.

Meer hulpmiddelen bij de communicatie

Oekraïense kinderen en mondzorg

De KNMT zet zich al langer in voor de mondgezondheid van kinderen in Nederland. Onze actie 'Een gezond gebit is kinderspel!' speelt daarbij een centrale rol. We zijn door de GGD benaderd met de vraag of wij deze actie ook naar het Oekraïens konden vertalen en hebben hier gehoor aan gegeven. Doe je ook mee?

Gezond gebit is kinderspel in het Oekraïens

Vraag en antwoord

Een overzicht van veel gestelde vragen over de Oekraïense vluchtelingen in Nederland in relatie tot de verlening van mondzorg, vind je op onze 'Vraag en antwoord' pagina.

Vraag en antwoord Oekraïense vluchtelingen en mondzorg in Nederland

Initiatieven van tandartsen

Oekraïense vlag met tekst: Mondzorg in actie voor Oekraïne

Overzicht initiatieven van tandartsen om vluchtelingen te helpen

Let op: de vaccinatiegraad in Oekraïne is lager dan in Nederland, en de antibioticaresistentie is hoger. Neem de infectiepreventieregels dus goed in acht. 

RIVM.nl: handreiking Vluchtelingen Oekraïne en infectieziekten