KNMT zet koers voor toekomstig arbeidsvoorwaardenbeleid

Laura van Gool
2 minuten
Image
Arbeidsvoorwaarden_koers
In 2023 heeft de KNMT een speciale commissie opgericht om alternatieve mogelijkheden te onderzoeken voor de ingetrokken Arbeidsvoorwaardenregeling, met als doel tandarts-werkgevers te ondersteunen op het vlak van de arbeidsvoorwaarden. Een cruciale volgende stap is het betrekken van medewerkers uit de tandartspraktijk om een evenwichtig arbeidsvoorwaardenbeleid te realiseren.

Waar staan we nu? 

In 2023 heeft het KNMT-bestuur een commissie ingesteld die zich richt op het ontwikkelen van een toekomstgericht arbeidsvoorwaardenbeleid voor tandarts-werkgevers. Sindsdien heeft de commissie samen met het bureau en een externe adviseur uitgebreid onderzoek verricht om verschillende mogelijkheden in kaart te brengen. Binnenkort worden de aanbevelingen gepresenteerd aan het KNMT-bestuur. 

Een van de aanbevelingen is om in gesprek te gaan met medewerkers over hun visie op het werken in de tandheelkundige praktijk, de arbeidsverhoudingen en de arbeidsvoorwaarden. Want zonder bekend te zijn met de visie van medewerkers kan nooit een evenwichtig arbeidsvoorwaardenbeleid worden gerealiseerd.

Betrekken van werknemers cruciaal

Als onderdeel van de verkenning van arbeidsvoorwaarden plannen we binnenkort een bijeenkomst met medewerkers uit de mondzorgpraktijk. Tijdens deze bijeenkomst krijgen zij de gelegenheid om hun ideeën over arbeidsvoorwaardenvorming te delen. We zijn benieuwd naar wat hen motiveert, wat het werken in de mondzorg aantrekkelijk(er) maakt en wat er nodig is om het zo te houden. Daarnaast profiteert de patiënt uiteindelijk van een team dat professioneel en met plezier bijdraagt aan optimale zorgverlening. 

Informatie over de opzet en inhoud van deze sessie volgt. Ben je praktijkhouder? Praat er dan alvast eens over met je assistenten en andere medewerkers. 

Vervolgstappen

De bevindingen en aanbevelingen van de commissie arbeidsvoorwaarden worden binnenkort aan het KNMT-bestuur voorgelegd. Zodra er meer bekend is over de resultaten en de vervolgstappen, brengen we je natuurlijk op de hoogte. Bovendien organiseren we in mei en juni de Regiotour, waar we je bijpraten over recente ontwikkelingen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Je kunt je al opgeven voor dit evenement.

Achtergrondinformatie

De KNMT heeft de afgelopen 20 jaar haar leden ontzorgd met behulp van de Arbeidsvoorwaardenregeling. Deze regeling hebben we echter eind 2022 onder druk van de mededingingsautoriteit ACM moeten terugtrekken. Sindsdien ontvangen we veel signalen van praktijkhoudende leden en heeft vakbond CNV zich inmiddels meerdere malen bij ons gemeld. Zo heeft het CNV onder andere een petitie overhandigd namens 3.473 mondzorgprofessionals met de oproep om tot een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) te komen. De KNMT verkent daarom samen met de arbeidsvoorwaardencommissie welke mogelijkheden er kunnen zijn om tandarts-werkgevers te ondersteunen bij hun arbeidsvoorwaardenbeleid.

Arbeidsvoorwaardencommissie

De arbeidsvoorwaardencommissie bestaat uit de volgende personen:

  • Veronique Smolenaars-de Looff, tandarts, Weert
  • Rinske Huyskens, orthodontist, Boxmeer
  • Eric Röntgen, tandarts, IJsselstein
  • Han Luk, tandarts, Den Haag
  • Maarten Wiewel, tandarts, Almere
  • Rinke Rinke Blok, tandarts, Den Haag (tevens KNMT-bestuurslid)
  • Stephan van der Kuij, senior adviseur juridische zaken KNMT, Utrecht (coördinatie)