Jaarverslag College Tandheelkundige Specialismen 2023 beschikbaar

Webredactie
1 minuut
Image
beugelbehandeling bij de orthodontist
Onlangs is het jaarverslag van het CTS over 2023 verschenen.

Vorig jaar besluit DMO vastgesteld en in werking getreden

Het CTS heeft in 2023 het gewijzigde Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie 2022 (DMO) definitief vastgesteld, waarna de minister van VWS met dat besluit heeft ingestemd. In het besluit is het nieuwe landelijk opleidingsplan Dento-Maxillaire Orthopaedie verankerd. Het nieuwe Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie en het bijbehorende landelijke opleidingsplan DMO zijn per 1 juli 2023 in werking getreden.

Ontwerpbesluit DMO en MKA vastgesteld in 2023

Verder heeft het CTS een verzamelbesluit met enkele wijzigingen van het Besluit DMO en van het Besluit Maxillaire Kaak- en Aangezichtschirurgie 2020 (MKA) als ontwerpbesluit vastgesteld en voor advies voorgelegd aan het veld.

Wisselingen van de wacht in 2023

In 2023 heeft het CTS prof. dr. J. de Lange als voorzitter gekozen en drs. W.J.D.M. van Beers als vicevoorzitter. De Lange en Van Beers waren daarvoor vicevoorzitter respectievelijk voorzitter.

Van dr. R.E.G. Jonkman, opleider en lid op voordracht van de NVvO, is het lidmaatschap per 1 november 2023 tussentijds beëindigd, vanwege het stoppen van zijn taken als opleider DMO.

De termijn van drs. H.A. Oostenbrink, aioslid op voordracht van de NVvO, liep op 7 december 2023 af. Zij is per die datum opgevolgd door drs. M.J.J. Heezen.

Lees de integrale tekst van het CTS jaarverslag 2023 (pdf)

Meer over het CTS en de besluiten

Voor vragen wendt u zich tot de secretaris CTS, mr. M.C.J. Rozijn, via cts.knmt@fed.knmg.nl of 088-4404350.