College Tandheelkundige Specialismen (CTS)

Kaakchirurg voert behandeling uit

Wijziging van het Besluit DMO en Besluit MKA voor instemming naar minister

beugelbehandeling bij de orthodontist

Jaarverslag College Tandheelkundige Specialismen 2023 beschikbaar

Geldende regelgeving CTS

Procedures CTS

Orthodontie-beugel-controle

Wijziging Besluiten DMO en MKA adviesronde in

jonge man laat 2 beugels zien

Instemming minister met herzien Besluit DMO

oproep

Jaarverslag College Tandheelkundige Specialismen 2022 beschikbaar

Orthodontist behandeling meerdere stoelen

Wijziging van het Besluit DMO voor instemming naar minister

Stokje overnemen estafette

Jan de Lange voorzitter en Wilma van Beers vicevoorzitter CTS

Orthodontist behandeling meerdere stoelen

Nieuw ontwerpbesluit DMO adviesronde in