facebook

College Tandheelkundige Specialismen (CTS)

Orthodontie-beugel-controle

Wijziging Besluiten DMO en MKA adviesronde in

Orthodontie-beugel-controle

Instemming minister met herzien Besluit DMO

oproep

Jaarverslag College Tandheelkundige Specialismen 2022 beschikbaar

Orthodontist behandeling meerdere stoelen

Wijziging van het Besluit DMO voor instemming naar minister

Stokje overnemen estafette

Jan de Lange voorzitter en Wilma van Beers vicevoorzitter CTS

Orthodontist behandeling meerdere stoelen

Nieuw ontwerpbesluit DMO adviesronde in

kaakchirurg aan het werk

Instemming minister met wijziging van besluiten MKA en DMO

Mka-chirurg aan het werk

Instemming minister met wijziging van besluiten MKA, DMO en Covid-19

Opleiding en (her)registratie tandarts-specialisten

Vacature voor voorzitter

Wilma van Beers nieuwe voorzitter CTS, Jan de Lange nieuwe vicevoorzitter