tandartsspecialisten

Uitreiking visienota MKA chirurgie 2023-2027

Visienota MKA-chirurgie voor komende 4 jaar gepresenteerd

oproep

Jaarverslag College Tandheelkundige Specialismen 2022 beschikbaar

Orthodontist behandeling meerdere stoelen

Wijziging van het Besluit DMO voor instemming naar minister

Stokje overnemen estafette

Jan de Lange voorzitter en Wilma van Beers vicevoorzitter CTS

kaakchirurg aan het werk

Instemming minister met wijziging van besluiten MKA en DMO

Mka-chirurg aan het werk

Instemming minister met wijziging van besluiten MKA, DMO en Covid-19

Besturen roer stuurwiel

2 nieuwe bestuursleden benoemd bij Sectie Tandarts-specialisten

Maatschappijpenning voor Gertjan Dicker

Maatschappijpenning voor scheidend STS-voorzitter Dicker

Eelco Bergsma beoogde nieuwe voorzitter Sectie Tandarts-specialisten

Opleiding en (her)registratie tandarts-specialisten