facebook

tandartsspecialisten

Op de tag tandartsspecialisten zijn er 58 resultaten gevonden.

Alle resultaten

Herregistratie tandarts-specialist

Kleine Ondernemingsregeling

Kleineondernemersregeling (KOR) btw aanvragen?

kaakchirurg aan het werk

Instemming minister met wijziging van besluiten MKA en DMO

College Tandheelkundige Specialismen (CTS)

online cursus relaxed

Grote groep tandartsspecialisten kan vanaf nu aan de slag met herregistratie bij RTS

Herregistratie als arts voor MKA-chirurgen

Erkenning van opleidingsinstellingen en (plv.) opleiders

Opleiding tot kaakchirurg

Opleiding tot orthodontist

Over PE-online

Registratie buitenlands gediplomeerde tandarts-specialist

online cursus relaxed

Grote groep tandartsspecialisten kan eerder aan de slag met herregistratie bij RTS

Registratie tandarts-specialist in opleiding

Specialismen en differentiaties

Kaakchirurg

Wijziging Besluit DMO en MKA adviesronde in

Opleiding en (her)registratie tandarts-specialisten

Mka-chirurg aan het werk

Instemming minister met wijziging van besluiten MKA, DMO en Covid-19

Bezwaar maken

Big

BIG-advies RVS leidt tot grote risico’s voor de kwaliteit van zorg

Besturen roer stuurwiel

2 nieuwe bestuursleden benoemd bij Sectie Tandarts-specialisten

Kaakchirurg

ASV: update voor kaakchirurgen en orthodontisten op 22 november

Het beroep orthodontist

Het beroep kaakchirurg

vinkje

Wijziging van de besluiten MKA, DMO en Covid-19 voor instemming naar minister

Maatschappijpenning voor Gertjan Dicker

Maatschappijpenning voor scheidend STS-voorzitter Dicker

Maatschappijpenning voor Lex van Gool

Lex van Gool onderscheiden met Maatschappijpenning

Eelco Bergsma beoogde nieuwe voorzitter Sectie Tandarts-specialisten

Privacyverklaring RTS

Registers tandartsspecialisten

Registratie tandarts-specialist

Veelgestelde vragen opleiding en COVID-19 voor aiossen kaakchirurgie en orthodontie

time out wachten

Besluiten CTS voor instemming naar minister

Behandeling kaakchirurg

Besluit MKA voor instemming naar minister

Telefonisch consult kaakchirurg

Criteria teleconsult voor kaakchirurgie versoepeld

Behandeling kaakchirurg

Maatregelen RTS rond coronacrisis: herregistreren, aios en opleiders

Wilma van Beers nieuwe voorzitter CTS, Jan de Lange nieuwe vicevoorzitter

Kaak

Ontwerpbesluit MKA 2020 adviesronde in

spoedzorg corona

CTS verankert tijdelijke versoepeling herregistratie in ontwerpbesluit Covid-19

Jaar 2019 kalender

Jaarverslag van het CTS over 2019 verschenen

Bruno Bruins, minister van VWS tot 23 maart 2020

Instemming minister met Besluiten DMO en MKA van het College Tandheelkundige Specialismen (CTS)

Behandeling kaakchirurg

Herregistratie tandarts-specialisten opgeschort vanwege coronacrisis

Computerapple

Online systeem voor accreditatie bij- en nascholing tandartsspecialist: PE-online

Kaakchirurg

College Tandheelkundige Specialismen: aanpassingen Besluit DMO en Besluit MKA voor instemming naar minister

Doe-het-zelfbeugel

Orthodontisten waarschuwden al in januari voor ‘doe-het-zelfbeugel’

Btw

Nieuw BTW-identificatienummer voor eenmanszaken

Kaakchirurg

ASV: update voor tandartsspecialisten

Cz logo

KNMT: gemengd gevoel over CZ-inkoopbeleid mondzorg 2020

Merkx3

Thijs Merkx voorzitter Integraal Kankercentrum Nederland

Kaakchirurg

Twee ontwerpbesluiten tot wijziging van het Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie en het Besluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie gaan adviesronde in

Nza

NZa maakt tarieven en prestaties 2020 bekend

Coverinterview

Antoinette Rozeboom: "Ik dacht: dat doe ik even"

32 elementen

Wilma van Beers: "Ik geniet het meest als ik een nieuwe techniek mag toepassen"

Mka-chirurg

College Tandheelkundige Specialismen (CTS) ontwerpbesluit Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie adviesronde in

Coverinterview

Raha Farhanghi: ‘Meer aandacht voor duurzaamheid binnen de tandheelkunde’

Orthodontie

Gezocht: orthodontist-bestuurslid STS

Mka-chirurg

MKA-chirurgen hebben last van tekort aan tandartsen

Beugel

‘Tandarts voor orthodontie’ al na 1 jaar ingeburgerd

Orthodontie

Beugelende tandarts heet voortaan tandarts voor orthodontie