facebook

tandartsspecialisten

Op de tag tandartsspecialisten zijn er 33 resultaten gevonden.

Alle resultaten

College Tandheelkundige Specialismen (CTS)

Stokje overnemen estafette

Jan de Lange voorzitter en Wilma van Beers vicevoorzitter CTS

Vacature voor voorzitter

Wilma van Beers nieuwe voorzitter CTS, Jan de Lange nieuwe vicevoorzitter

Bezwaar maken

Herregistratie tandarts-specialist

Kleine Ondernemingsregeling

Kleineondernemersregeling (KOR) btw aanvragen?

kaakchirurg aan het werk

Instemming minister met wijziging van besluiten MKA en DMO

online cursus relaxed

Grote groep tandartsspecialisten kan vanaf nu aan de slag met herregistratie bij RTS

Herregistratie als arts voor MKA-chirurgen

Erkenning van opleidingsinstellingen en (plv.) opleiders

Opleiding tot kaakchirurg

Opleiding tot orthodontist

Over PE-online

Registratie buitenlands gediplomeerde tandarts-specialist

online cursus relaxed

Grote groep tandartsspecialisten kan eerder aan de slag met herregistratie bij RTS

Registratie tandarts-specialist in opleiding

Specialismen en differentiaties

Opleiding en (her)registratie tandarts-specialisten

Mka-chirurg aan het werk

Instemming minister met wijziging van besluiten MKA, DMO en Covid-19

Besturen roer stuurwiel

2 nieuwe bestuursleden benoemd bij Sectie Tandarts-specialisten

Het beroep orthodontist

Het beroep kaakchirurg

Maatschappijpenning voor Gertjan Dicker

Maatschappijpenning voor scheidend STS-voorzitter Dicker

Eelco Bergsma beoogde nieuwe voorzitter Sectie Tandarts-specialisten

Privacyverklaring RTS

Registers tandartsspecialisten

Registratie tandarts-specialist

Veelgestelde vragen opleiding en COVID-19 voor aiossen kaakchirurgie en orthodontie

Telefonisch consult kaakchirurg

Criteria teleconsult voor kaakchirurgie versoepeld

Behandeling kaakchirurg

Maatregelen RTS rond coronacrisis: herregistreren, aios en opleiders

Jaar 2019 kalender

Jaarverslag van het CTS over 2019 verschenen

Behandeling kaakchirurg

Herregistratie tandarts-specialisten opgeschort vanwege coronacrisis

Computerapple

Online systeem voor accreditatie bij- en nascholing tandartsspecialist: PE-online