facebook

Nieuw ontwerpbesluit DMO adviesronde in

Webredactie
2 minuten
Image
Orthodontist behandeling meerdere stoelen
Het College Tandheelkundige Specialismen (CTS) heeft in zijn vergadering van 3 oktober 2022 besloten het Besluit Dento-Maxillaire Orthopaedie op enkele onderdelen te wijzigen. De beoogde datum van inwerkingtreding voor de wijzigingen is 1 juli 2023.

De wijzigingen vloeien voort uit het vernieuwde opleidingsplan DMOx, dat het CTS heeft vastgesteld.

Daarin zijn de belangrijkste wijzigingen de volgende:

  • Entrustable Professional Activities (EPA’s) met bekwaamheidsniveaus worden geïntroduceerd. Ze vormen de basis voor het monitoren van de voortgang vande aios tijdens de opleiding. Het digitale portfolio speelt daarbij een onmisbare rol.
  • Belangrijke onderwerpen in de opleiding tot orthodontist, die niet te vatten zijn in EPA’s omdat ze gedurende de hele opleiding aandacht behoeven, zijnvormgegeven in zogenaamde thema’s. Deze thema’s zijn globaal omschreven zodat de opleider en aios hieraan gezamenlijk invulling kunnen geven.
  • Individualisering en flexibilisering van de opleiding, met de mogelijkheid van profilering staan de komende jaren meer centraal door de mogelijkheidvan het volgen van keuze EPA’s. Aiossen worden uitgedaagd om ambities en talenten te (h)erkennen en deze in hun opleiding aan te wenden.
  • Meer dan voorheen krijgt de opleidingsgroep meer verantwoordelijkheid voor het monitoren van de voortgang van een aios. Zo wordt de eindevaluatie omgezetin een intercollegiaal adviserend gesprek.

Daarnaast wordt een eis voor herregistratie geschrapt. De eis dat in de referteperiode van 5 jaar, de specialist diens werkzaamheden niet langer dan 2 jaar aaneengesloten mag hebben onderbroken, komt te vervallen.Dit sluit aan bij een wijziging in de Wet BIG en geldt voor orthodontisten en kaakchirurgen.

De wijzigingen heeft het CTS voor advies voorgelegd aan enkele relevante partijen. Deze partijen hebben tot 16 maart 2023 de tijd om desgewenst advies uit te brengen.

De integrale tekst van de voorgenomen wijzigingen is te vinden op www.knmt.nl/cts. Overige belanghebbenden kunnen hun zienswijze over de voorgenomen wijzigingen schriftelijk kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen of vragen kunnen worden gericht aan de secretaris CTS, mr. M.C.J. Rozijn, via cts.knmt@fed.knmg.nl.

Advertorial

Laat u ook op zaterdag informeren over de nieuwste producten en laatste trends voor uw praktijk

E-dental

Het team van E Dental weet als geen ander dat u in verband met uw overvolle agenda tijd te kort komt. Een bezoek aan een Dental Depot is dan uiterst lastig in te plannen en schiet er vaak bij in. E Dental biedt hiervoor de oplossing. Iedere eerste zaterdag van de maand is hun moderne en gezellige showroom éxtra geopend. U kunt zich dan van 09:00 tot 14:00 uitgebreid laten informeren over de nieuwste producten voor uw praktijkvoering. Of u nu op zoek bent naar een behandelunit, afzuigmotor, behandelmeubel of röntgenapparaat, in de 400 m2 showroom vindt u een grote en afwisselende collectie aan hoogwaardig dentaal equipment in diverse prijsklassen. Ook kunt u in alle rust uw (ver)bouwplannen bespreken en kennis maken met het dentale bouwbedrijf E Build. E Build is dé bouwpartner die uw verbouwing compleet uit handen neemt en zorgdraagt voor een totale Turn-Key oplevering van uw project. Naast de zaterdag bent u uiteraard ook van harte welkom om E Dental showroom tijdens kantooruren te komen bezoeken. Wel word u vriendelijk verzocht om uw bezoek van te voren aan te melden. U kunt deze inplannen via: 088 6060 810 of op www.e-dental.nl. Bepaal zelf uw tijd en geef alvast uw interesses aan. Op deze manier kan uw bezoek goed voorbereid worden en kunnen de juiste specialisten u ontvangen. E Dental is zeer goed bereikbaar, heeft ruime parkeergelegenheid en is gevestigd op een centrale locatie langs de A15 in Alblasserdam tussen Rotterdam en Dordrecht. Het team van E Dental heet u van harte welkom.