Vraag en antwoord Oekraïense vluchtelingen en mondzorg in Nederland

Hieronder staat een overzicht van vragen die je als mondzorgverlener mogelijk hebt over de toestroom van Oekraïense vluchtelingen naar Nederland en de zorgverlening voor deze groep.

Wie is verantwoordelijk voor de coördinatie van de mondzorg voor Oekraïense vluchtelingen?

De gemeenten waar vluchtelingen worden opgevangen zijn zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken over de mondzorg. De gemeente kan een beroep doen op GGD-GHOR.

Meer informatie vindt u in de Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO)

Op welke manier is de KNMT hierbij betrokken?

In de huidige situatie is het voor gemeentes niet eenvoudig om te achterhalen bij welke praktijken zij terecht kunnen met Oekraïense vluchtelingen die acute mondzorg nodig hebben. Dit is lastig, aangezien zij de coördinatie moeten regelen en contact op moeten nemen met de zorg verleners. Door de intensieve samenwerking tijdens de coronaperiode, hebben de KNMT en GGD-GHOR een goede relatie opgebouwd. Daarom benaderden zij ons met de vraag of wij iets konden doen om de gemeentes te helpen en de situatie overzichtelijker te maken.

Daarom hebben wij alle leden die in staat zijn om Oekraïense vluchtelingen te behandelen, gevraagd om zich aan te melden via dit digitale inschrijfformulier. De lijst die hieruit voortkomt, zullen we voorleggen aan de gemeentes.

Mag een tandarts uit Oekraïne hier zonder begeleiding als tandarts werken?

Nee, dat is niet direct mogelijk. Een Oekraïense tandarts die een aanvraag doet om in Nederland als tandarts te mogen werken, zal vooralsnog de normale procedure moeten doorlopen die geldt voor aanvragen van buiten de EU. Dit is een traject dat normaal gesproken enkele jaren kost. Of er voor Oekraïense vluchtelingen een versnelde procedure mogelijk zal zijn, is nog onduidelijk. Momenteel lijkt dit niet aan de orde.

Wel mag een Oekraïense tandarts werken onder de supervisie van een BIG-geregistreerde tandarts. Zolang dit in loondienst gebeurt, is het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning niet langer noodzakelijk. Oekraïense vluchtelingen hebben hiervan vrijstelling gekregen. Wel moet de werkgever twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden bij UWV melden dat zij een vreemdeling op grond van de vrijstelling tewerkstellen.

Een overzicht van de eisen om in Nederland te mogen werken als tandarts.

Wat is er bekend over vergoedingen voor het behandelen van Oekraïense vluchtelingen?

1. Voor Oekraïense vluchtelingen

Voor Oekraïense vluchtelingen die geen asiel aanvragen en hier verblijven met een speciale status onder de 'Tijdelijke regeling Oekraïne', geldt het volgende:

2. Voor Oekraïense asielzoekers

Voor Oekraïense vluchtelingen die wel asiel hebben aangevraagd, geldt dat zij verzekerd zijn via de Regeling Medische zorg Asielzoekers. Hoe je dit regelt, vind je op onze algemene pagina over de bekostiging van asielzoekers. Voor vergoedingen houdt dit kortgezegd in dat:

  • Zorg binnen het basispakket, onder voorwaarden, voor 100% wordt vergoed via RMA Healthcare.
  • Zorg buiten het basispakket, alleen bij noodhulp, voor 100% wordt vergoed via RMA Healthcare.
  • Het gebruik van een tolk bij mondzorg voor asielzoekers altijd door RMA Healthcare wordt vergoed.

Naar verwachting zal slechts een klein deel van de Oekraïense vluchtelingen asiel aanvragen en het merendeel van de patiënten dus vallen in de 1e categorie.

Welke zorg valt binnen het basispakket van de Zorgverzekeringswet?

Mondzorg die in het basispakket van de Zorgverzekeringswet zit:

  • tandheelkundige zorg aan patiënten jonger dan 18 jaar
  • volledig uitneembare prothetische voorzieningen
  • bijzondere tandheelkunde

Waar kan ik me aanmelden als ik Oekraïense vluchtelingen wil helpen?

Om een overzicht te creëren voor gemeentes die vluchtelingen in contact proberen te brengen met tandartspraktijken, heeft de KNMT een aanmeldformulier opgesteld. Meld je praktijk aan via het formulier als je Oekraïense vluchtelingen wil behandelen.

Hoe help ik een Oekraïense patiënt als we niet dezelfde taal spreken?

De taalbarrière kan voor problemen zorgen bij het behandelen van Oekraïense patiënten. Veel van hen spreken geen Nederlands, Engels of Duits. De meesten spreken Oekraïens of Russisch. Om de basiscommunicatie op gang te helpen heeft de KNMT Nederlands-Oekraïense vertaalkaarten opgesteld, die je kan downloaden en printen voor in je praktijk.

Voor meer tips en hulpmiddelen kun je kijken op onze Oekraïne-themapagina, onder het kopje 'Hulpmiddelen oplossen taalbarrière'.