Regeling voor mondzorg aan Oekraïners iets aangepast

Karel Gosselink
1 minuut
Image
oekraïne-vlag
Vluchtelingen uit de Oekraïne die vallen onder de Regeling Medische zorg Oekraïne (RMO) hebben sinds kort recht op tandheelkundige noodhulp tot een bedrag van 350 euro per kalenderjaar zonder dat vooraf toestemming van de RMO nodig is. Dit bedrag was 250 euro.

RMO vergoedt deel tandheelkundige zorg

Als tandarts kun je te maken krijgen met Oekraïense vluchtelingen in de stoel. Oekraïners die geen zorgverzekering hebben, kunnen gebruikmaken van de Regeling Medische zorg Oekraïne (RMO), die ook een deel van de tandheelkundige zorg vergoedt.

RMO gebaseerd op basisverzekering

De vergoedingen in de RMO zijn grotendeels gebaseerd op de vergoedingen van tandheelkundige zorg uit de basisverzekering. Zo wordt voor de jeugd tot 18 jaar de mondzorg vrijwel geheel vergoed. Voor patiënten vanaf 18 jaar zijn de vergoedingen beperkt. Onder meer kunnen zij aanspraak maken op noodhulp. Uitgangspunt hierbij is dat met zo eenvoudig mogelijke middelen zoveel mogelijk van de actuele functie van het gebit behouden blijft, inclusief het behoud van de aanwezige functionele elementen. 

Noodhulp tot 350 euro per jaar

Voor noodhulp heeft de patiënt recht op maximaal 350 euro per kalenderjaar. Als de kosten voor noodhulp meer bedragen dan 350 euro per jaar, dan is vooraf toestemming nodig van de RMO. Vóór 1 maart 2024 gold hiervoor een bedrag van 250 euro.

Lees meer over mondzorg aan vluchtelingen uit Oekraïne