facebook

Stage of leerwerkplek voor tandartsassistent aanbieden

Biedt jouw praktijk studenten tandartsassistent een stage of leerwerkplek? Hiermee haal je een extra medewerker in huis op wie je je vakmanschap kunt overdragen. Studenten zijn vaak erg gemotiveerd, en ze leren makkelijk en snel. Ideaal, iemand precies leren werken op de manier hoe jij wilt. De kennis en vaardigheden zijn helemaal up-to-date en er is minder risico op ingesleten patronen. Ook haal je voor de praktijk nieuwe kennis binnen en leer je nieuwe generaties werknemers als eerste kennen. Tot slot leidt stagelopen vaak tot een langdurig dienstverband na de opleiding.

Verschil stage en leerwerkplek

De opleiding tot tandartsassistent is er eentje op mbo-niveau 4. Onderdeel van mbo-opleidingen is beroepspraktijkvorming (vaak afgekort tot bpv). Dat kan in de vorm van een stage zijn of een leerwerkplek. Een leerwerkplek betekent min of meer dat je iemand een baan geeft terwijl hij/zij in opleiding is. Een stage betekent dat je een student de kans geeft om, vaak onbetaald, naast de opleiding werkervaring op te doen.
 

BOL: stage

Stagelopen doen studenten die een voltijd beroepsopleidende leerweg (BOL) -opleiding volgen. Studenten lopen 20% tot 80% van hun studieduur stage. De duur, leerdoelen en vorm zijn afhankelijk van de opleiding en de inhoud van het leerjaar. Ze besteden op school veel tijd aan theorie. BOL-studenten werken in het algemeen niet tijdens de schoolvakanties, tenzij dat anders is overeengekomen met het stagebedrijf. 

BBL: leerwerkplek

Studenten in de deeltijd beroepsbegeleidende leerweg (BBL) combineren leren op school met werken in de praktijk. Deze groep studenten staat tijdens hun studie 60% tot 80% van hun tijd op de werkvloer – oftewel op hun leerwerkplek. Het gaat om minimaal 16 uur praktijkuren per week. Ze zijn over het algemeen in loondienst en gaan één of twee dagen per week naar school. Een BBL-student heeft geen officiële schoolvakanties.

Derde leerweg

Studenten die de ‘derde leerweg’ volgen, combineren ook vaak leren en werken. In die zin lijkt deze studievariant op de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). De ‘derde leerweg’ heeft geen verplichte urennorm. Deze studievariant wordt namelijk afgestemd op de werk- en leerervaring van de student. Daardoor duurt de studie korter en is deze flexibeler en sneller. ‘Derde leerweg’-studenten kunnen zowel in loondienst zijn als op een stagecontract werken; vaak gaat het om zijinstromers die een opleiding met hun baan combineren. 

Overzicht opleidingsmogelijkheden tandartsassistent 

Aanbieden van stage of leerwerkplek

Wil je een stage of leerwerkplek aanbieden dan moet je allereerst zorgen dat je een ‘erkend leerbedrijf’ wordt. Want mbo’ers mogen alleen stage lopen of een leerwerkplek accepteren bij erkende leerbedrijven. Dit is eenvoudig en kost niet veel tijd. Je kunt de erkenning in 4 stappen aanvragen bij Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Je kunt erkend worden als leerbedrijf als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je biedt een goede en veilige werkplek
  • Je wijst iemand in het team aan als praktijkopleider, dat is degene die de student begeleidt en beoordeelt
  • Je bent bereid samen te werken met de opleider en SBB

Ben je door SBB erkend als leerbedrijf dan kun je op zoek gaan naar een stagiair. 

SBB

Stagiair vinden

Een ROC zal in principe zoeken naar een geschikt stageplaats of leerwerkplek in de buurt van de woonplaats van de student. Bij particuliere opleidingen verschilt dit. Hoe maak je als bedrijf kenbaar dat je open staat voor een stagiair?

Wil je zelf actief aan de slag met werving van een stagiair:

  • Kijk op het door SBB onderhouden stagemarkt.nl of leerbanenmarkt.nl
  • ROC.nl heeft ook een stagevacaturebank
  • Je kunt een vacature plaatsen op de KNMT-website
  • Tot slot biedt ook het UWV regionaal soms gesubsidieerde trajecten aan via leerwerkloket.nl

Aannemen stagiair

Heb je de ideale stagiair gevonden? Zorg voor goede afspraken met elkaar. Bespreek bijvoorbeeld het werk, wat zijn de taken die hij/zij gaat uitvoeren? Hoever is de student met de opleiding en zijn er onderdelen die extra aandacht begeleiding nodig hebben? Welke opdrachten moet de student voor de opleiding uitvoeren in de praktijk en wat wordt er verwacht van de stagebegeleiding? Bespreek ook arbeidsvoorwaarden inclusief eventuele stagevergoeding. 

De praktijk, de stagiair en de opleiding tekenen in de regel een praktijkovereenkomst (POK) waarin deze zaken staan. Het opleidingsinstituut verzorgt deze POK nadat de student zich heeft ingeschreven bij het ROC.

De POK is overigens geen arbeidsovereenkomst. Die sluit je vaak apart als je een BBL-student een leerwerkplek biedt. Het is echter ook mogelijk om met een BBL’er een stagecontract te sluiten. Ditzelfde geldt voor studenten in de ‘derde leerweg’.

BBL-student aannemen 

Praktijkbegeleider

Een mbo-stagiair kan meelopen met en meewerken aan de dagelijkse taken maar heeft natuurlijk begeleiding nodig. Wijs daarom een collega aan als praktijkbegeleider. Naast het begeleiden van de student moet de praktijk(opleider) de urenverantwoording aftekenen en de student beoordelen. Ook zal de praktijkbegeleider begeleidings- en evaluatiegesprekken voeren met de student en de opleiding. SBB biedt workshops aan waarin praktijkbegeleiders vaardigheden aanleren om de stageperiode goed te laten verlopen. 

Subsidiemogelijkheden

Er zijn verschillende tegemoetkomingen voor zowel praktijken als studenten:

  • BOL-studenten komen in de regel in aanmerking voor studiefinanciering. 
  • Voor praktijken zijn er de subsidieregelingen Praktijkleren en het Stagefonds Zorg. In sommige regio’s biedt het UWV gesubsidieerde leerwerktrajecten tot tandartsassistent aan.

Overzicht subsidiemogelijkheden stage/leerwerkplek tandartsassistent