Zwangerschap

Wat moet je als werkgever regelen voor zwangere medewerkers?

In de Arbeidstijdenwet staat het volgende:

  • Richt het werk voor een zwangere of pas bevallen vrouw zo in dat het is afgestemd op haar specifieke omstandigheden.
  • Een zwangere vrouw heeft recht op extra pauzes en is in principe niet verplicht om te werken in nachtdienst, of om over te werken.
  • Ook heeft een zwangere vrouw het recht om te werken in een regelmatig arbeids- en rusttijdenpatroon.
  • Vanaf 4 weken voor de vermoedelijke datum van bevalling tot 6 weken na de bevalling mag zij niet werken.
  • De eerste 9 maanden na de geboorte mag zij haar werk onderbreken voor borstvoeding of kolven. Stel hiervoor een geschikte ruimte ter beschikking.
  • Ze heeft er recht op borstvoeding te geven of te kolven zo vaak en zo lang als nodig is, maar in totaal maximaal een kwart van de arbeidstijd. Gedurende deze tijd heeft ze recht op loon.

Verlof voor partners

Sinds 1 juli 2020 hebben partners recht op maximaal 6 weken geboorteverlof

Tips voor het werken tijdens de zwangerschap

Lees: 'Zwanger en tandarts, waar moet je op letten?'