Weinig gegronde klachten bij Geschilleninstantie Mondzorg

24 januari 2018

Van de 21 geschillen die in 2017 zijn beoordeeld door de Geschilleninstantie mondzorg werd in 4 gevallen de patiënt in het gelijk gesteld. In de overige 17 zaken werd de klacht ongegrond verklaard. Dit blijkt uit de cijfers van de Stichting Geschilleninstantie mondzorg (SGIM) over 2017.

3 klagers kregen een schadevergoeding toegewezen, waarvan éénmaal conform de eis. De maximale schadevergoeding die werd toegekend was 2200 euro. In 2 gevallen werd de tandarts veroordeeld tot het vergoeden van het door de klager betaalde griffiegeld.

In totaal werden vorig jaar – het eerste jaar dat de geschilleninstantie actief was – 31 geschillen ingediend. De 10 uit 2017 resterende klachten die nog niet zijn afgehandeld, staan voor het eerste kwartaal van 2018 op de agenda.

De KNMT is verheugd met het resultaat van de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg. Het laat zien dat de geschilleninstantie goed functioneert. Bovendien betekent dit dat de professioneel ingezette klachtenregeling van de KNMT zijn vruchten afwerpt.

0 reacties op Weinig gegronde klachten bij Geschilleninstantie Mondzorg