Synoniemen

wkkgz
27 februari 2019

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd start een toezichtsproject in de provincie Limburg dat speciaal gericht is op infectiepreventie en antibioticaresistentie. Tien sectoren in de zorg worden bezocht, waaronder ook mondzorgpraktijken.

Iets voor u?

Bent u als tandarts geïnteresseerd in wet- en regelgeving inzake de Wkkgz  (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) en de wijze waarop klachten worden behandeld? Dan is de functie van lid van de Begeleidingscommissie  Klachtenregeling wellicht iets voor u. Deze commissie geeft advies over de KNMT-klachtenregeling en komt zo’n vier keer per jaar bij elkaar. Daarnaast voert ze geregeld overleg met de klachtenfunctionarissen, onafhankelijk deskundigen en klachtenondersteuners.

22 oktober 2018

Tandartsen weten het meest van het doel en de hoofdlijnen van de Wkkgz. Dat blijkt uit VvAA-onderzoek onder ruim 700 medici en paramedici naar de bekendheid van deze wet en de mate waarin zorgverleners de diverse onderdelen hebben doorgevoerd.

20 augustus 2018

Klaagster heeft op 26 mei 2016 bij het Regionaal Tuchtcollege (RTG) te Eindhoven een klacht tegen haar tandarts ingediend. Zij heeft 28 kronen door hem laten plaatsen, maar de tandarts heeft onvoldoende voorbereidingen getroffen, geen anamnese afgenomen, geen offerte afgegeven, kronen van onvoldoende kwaliteit geplaatst en een ondeugdelijke administratie gevoerd. Zij baseert zich onder meer op een second opinion en op informatie die zij bij nog een andere tandarts heeft ingewonnen.

13 juni 2018

De Inspectie ziet af en toe dat patiënten geen gehoor kunnen vinden met hun klacht bij tandartspraktijken. Ze gaat er daarom nu op toezien dat tandartsen op een goede manier omgaan met klachten van hun patiënten. Wat is belangrijk om te regelen?

08 juni 2018
Zoetermeer
24 januari 2018

Van de 21 geschillen die in 2017 zijn beoordeeld door de Geschilleninstantie mondzorg werd in 4 gevallen de patiënt in het gelijk gesteld.

12 januari 2018

Werkt u als ZZP-tandarts? Ook dan moet u voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hoe u dat precies kunt doen, staat op een rijtje in de ‘Handreiking Wkkgz voor Zzp’ers in de mondzorg’.

22 december 2017

Van alle zorgverleners zijn tandartsen het meest bekend met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 98% van de tandartsen heeft van de wet gehoord, 60% is op de hoogte van de strekking ervan. Dat blijkt uit onderzoek van VvAA.

09 december 2017

De ruim 150 deelnemers van Praktijk Anno Nu gaan op zaterdag 9 december met een bak vol nieuwe kennis voor het nieuwe jaar én een goedgevulde goodiebag huiswaarts. Tijdens het congres in Utrecht zijn ze volledig bijgepraat over de hot items die het komende jaar in alle praktijken gaan spelen. Onder andere het beschermen van persoonsgegevens, nieuwe klachtenregeling en voorbereidingen op het inspectiebezoek kwamen aan bod. MedischOndernemen sprak enkele deskundigen en hun toehoorders.