Synoniemen

wkkgz
13 november 2019

Het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP) is sinds een halfjaar alleen nog bereikbaar voor vragen van patiënten via de voorlichtingswebsite Allesoverhetgebit.nl. Patiënten weten de online vraagbaak goed te vinden, zo blijkt.

03 juni 2019

Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ontving in 2018 tot en met november 6652 meldingen. Dat meldt de IGJ in haar Klachtbeeld 2018. Van alle klachten hadden er 314 betrekking op de mondzorg. In 2017 waren dat er, over het gehele jaar, 464.

27 februari 2019

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd start een toezichtsproject in de provincie Limburg dat speciaal gericht is op infectiepreventie en antibioticaresistentie. Tien sectoren in de zorg worden bezocht, waaronder ook mondzorgpraktijken.

22 oktober 2018

Tandartsen weten het meest van het doel en de hoofdlijnen van de Wkkgz. Dat blijkt uit VvAA-onderzoek onder ruim 700 medici en paramedici naar de bekendheid van deze wet en de mate waarin zorgverleners de diverse onderdelen hebben doorgevoerd.

20 augustus 2018

Klaagster heeft op 26 mei 2016 bij het Regionaal Tuchtcollege (RTG) te Eindhoven een klacht tegen haar tandarts ingediend. Zij heeft 28 kronen door hem laten plaatsen, maar de tandarts heeft onvoldoende voorbereidingen getroffen, geen anamnese afgenomen, geen offerte afgegeven, kronen van onvoldoende kwaliteit geplaatst en een ondeugdelijke administratie gevoerd. Zij baseert zich onder meer op een second opinion en op informatie die zij bij nog een andere tandarts heeft ingewonnen.

13 juni 2018

De Inspectie ziet af en toe dat patiënten geen gehoor kunnen vinden met hun klacht bij tandartspraktijken. Ze gaat er daarom nu op toezien dat tandartsen op een goede manier omgaan met klachten van hun patiënten. Wat is belangrijk om te regelen?

08 juni 2018
Zoetermeer
24 januari 2018

Van de 21 geschillen die in 2017 zijn beoordeeld door de Geschilleninstantie mondzorg werd in 4 gevallen de patiënt in het gelijk gesteld.

12 januari 2018

Werkt u als ZZP-tandarts? Ook dan moet u voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hoe u dat precies kunt doen, staat op een rijtje in de ‘Handreiking Wkkgz voor Zzp’ers in de mondzorg’.

22 december 2017

Van alle zorgverleners zijn tandartsen het meest bekend met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 98% van de tandartsen heeft van de wet gehoord, 60% is op de hoogte van de strekking ervan. Dat blijkt uit onderzoek van VvAA.