Voorstel voor verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Harry Korver
2 minuten
Image
uwv
Als het aan demissionair minister Van Gennip van Sociale zaken en Werkgelegenheid ligt, komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers. Onlangs heeft ze daarom het wetsvoorstel voor de Wet Basis Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Zelfstandigen (BAZ) gepubliceerd.

Verplichte AOV op z’n vroegst per 2027

Een groot deel van de zelfstandig ondernemers in Nederland heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). De Wet Basis Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Zelfstandigen (BAZ) moet hier verandering in brengen door zo’n verzekering verplicht te maken voor zzp’ers. Dit maakt onderdeel uit van zowel het pensioenakkoord als van het beperken van de voordelen van zzp’ers. Of de BAZ er gaat komen is onzeker en afhankelijk van hoe het wetgevingsproces gaat verlopen. Komt er een verplichte AOV, dan wordt deze op z'n vroegst per 2027 ingevoerd. 

BAZ gekoppeld aan minimumloon

De BAZ is een publieke verzekering, uitgevoerd door het UWV. De winst uit onderneming is de basis voor de verzekering, tot een maximum verzekerd bedrag van 142,86% van het minimumloon. Bij volledige arbeidsongeschiktheid leidt dat tot een maximale uitkering van 100% van het wettelijke minimumloon. De nu geraamde premie bedraagt circa € 195,- per maand. 

Gedurende het eerste ziektejaar wordt niets uitgekeerd en voor het vaststellen van de arbeidsongeschiktheid wordt getoetst of de verzekerde geen werkzaamheden meer kan uitvoeren waarmee het minimumloon kan worden verdiend. 

Verplicht voor zzp’ers, praktijkhouders of maten in een maatschap

De BAZ wordt een verplichte verzekering voor alle personen die winst uit onderneming genieten, ongeacht of het gaat om zzp’ers, praktijkhouders of maten in een maatschap.

Directeuren-groot aandeelhouders van een eigen bv zijn uitgezonderd, net zoals zelfstandigen die resultaat uit overige werkzaamheden genieten.

Overgangsregeling en opt-outregeling

De BAZ kent zowel een overgangsregeling als een opt-outregeling, die regelt wanneer je niet onder de BAZ valt. De overgangsregeling is van toepassing op ondernemers in de inkomstenbelasting met een bestaande arbeidsongeschiktheidsverzekering, mits die een uitkering biedt op tenminste minimumloonniveau en een looptijd heeft tot tenminste 55 jaar. Er is een opt-outmogelijkheid wanneer een zzp’er een AOV afsluit na invoering van de BAZ. Om van deze opt-outregeling gebruik te kunnen maken, moet je aan strikte voorwaarden voldoen. 

De overgangsregeling en de opt-out zijn niet gratis: er wordt een solidariteitsheffing opgelegd die verzekeraars moeten betalen om zo de premie voor de BAZ te matigen.

Internetconsultatie om te reageren op BAZ

Momenteel kunnen betrokkenen via een internetconsultatie op het wetsvoorstel reageren. Dit heeft al tot veel negatieve opmerkingen geleid. Mogelijk resulteert de internetconsultatie tot wijzigingen in het voorstel. 

Met onze partners in de AOV-mantels zullen we bij invoering van de BAZ proberen om de particuliere AOV en de verplichte BAZ zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Heb je vragen? Stel ze, bij voorkeur via de mail, aan Harry Korver: h.korver@knmt.nl