facebook

VGZ wijzigt polisvoorwaarden 2023

Karel Gosselink
2 minuten
Meisje bij de tandarts
Zorgverzekeraar VGZ heeft voor 2023 enkele polisvoorwaarden gewijzigd. Zo worden er extra machtigingseisen gesteld ten aanzien van verzekerden tot 18 jaar en zijn de voorwaarden voor de conventionele prothese en voor facings en schildjes veranderd.

Betalingsplafond van 1400 euro per jaar voor verzekerden tot 18 jaar

Voor verzekerden tot 18 jaar heeft VGZ voor 2023 een betalingsplafond in gesteld. Dit betekent dat er vooraf een machtiging nodig is wanneer de behandelingen samen meer dan 1400 euro per jaar bedragen. Behandelingen die hierin niet worden meegerekend zijn: bijzondere tandheelkunde en narcose gedeclareerd door een CBT, narcose (niet door een CBT), implantologie, kroon- en brugwerk en orthodontie.

VGZ verwacht dat in veel gevallen de kosten onder de 1400 euro blijven per verzekerde tot 18 jaar.

Machtigingseis voor sealen tot 18 jaar

Veder gaat VGZ vanaf 1 januari 2023 structureel controleren op de machtigingseis vanaf de 11e sealing bij verzekerden tot 18 jaar. Dit geldt voor zowel prestatiecode V30 als voor V35. Is er geen machtiging vanaf de 11e sealing, dan wordt de declaratie niet vergoed. Is een machtigingsaanvraag afgewezen, dan is er ook vanuit de eventuele aanvullende tandartsverzekering geen vergoeding mogelijk, meldt VGZ.

Vergoeding conventionele tandprothese afhankelijk van contract

Voor tandartsen die in 2023 geen overeenkomst Tandprothetische zorg met VGZ hebben, houdt de zorgverzekeraar in 2023 voor de conventionele tandprothese de tarieven aan die opgenomen zijn in de  'Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg'. Hiervoor gelden niet meer de bedragen uit de verzekeringsvoorwaarden. Deze zijn volgens VGZ namelijk niet geïndexeerd en daardoor te laag.

Cosmetische facings en schildjes niet meer vergoed vanuit aanvullende verzekering

Vanaf 1 januari 2023 worden facings en schildjes als cosmetische behandeling niet meer vergoed vanuit de aanvullende verzekering van VGZ. Bij cosmetische tandheelkunde is volgens de zorgverzekeraar namelijk geen medische noodzaak aanwezig. Facings die niet cosmetisch zijn blijven wel vergoed worden.

Lees meer over de wijzigingen van VGZ