11 januari 2019

De KNMT adviseert haar leden om de websites van de zorgverzekeraars te checken op fouten.

20 december 2018

CZ heeft besloten dat de Zorgovereenkomst Tandprothetiek 2019 niet geldt voor de partiële prothese. Dit besluit volgt na gesprekken met het veld en intensief contact met de KNMT. CZ laat weten dat voor de partiële prothese gewoon het maximumtarief van de NZa wordt vergoed voor zover de kosten onder de aanvullende verzekering vallen. Het eventuele restantbedrag kan vervolgens bij de patiënt in rekening worden gebracht.

20 december 2018

Implantaatleverancier Straumann heeft zorgverzekeraar VGZ gesommeerd haar naam van de lijst van gecontracteerde leveranciers te halen, die is opgesteld door de verzekeraar vanwege haar inkoopbeleid implantologie 2019. Dit heeft Straumann de KNMT op 19 december laten weten. Als VGZ niet aan de eis voldoet, dan zal de implantaatleverancier juridische stappen tegen de zorgverzekeraar ondernemen. De KNMT zal de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Ixorg is het voordelige alternatief voor de aanvullende fysiotherapie- en tandartsverzekering. Ixorg is een initiatief van de KNMT.

27 maart 2018

Een aantal tandartsen dat werkt met Wlz-cliënten heeft een brief gekregen van het Menzis zorgkantoor. Deze brief zorgt voor enige verwarring, zo laat het zorgkantoor de KNMT weten.

27 december 2017

Wat verandert er in de prestaties, vergoedingen en verzekeringen in de mondzorg vanaf 1 januari? De KNMT zet de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje.

21 december 2017

Hans van Os (foto: tweede van links) is recentelijk benoemd tot erelid van de Vereniging van Adviserenden in de GezondheidsZorg (VAGZ). In dit gezelschap - dat voornamelijk uit artsen bestaat - is het vrij uitzonderlijk dat een tandarts deze eervolle titel krijgt.

30 januari 2018

Zorgverzekeraars gaan vanaf 1 april 2018 zogenaamde samenloopcontroles uitvoeren. Ze kijken vanaf dat moment of ingediende declaraties voor de basisverzekering niet ten laste van de Wet langdurige zorg (Wlz) hadden moeten komen.

14 december 2017

Zorgverzekeraar CZ vergoedt niet maar één periodieke controle voor kinderen tot 18 jaar. Dat laat de zorgverzekeraar weten in antwoord op vragen van de KNMT.

31 oktober 2017

Contractering voor 2018

De meeste zorgverzekeraars sluiten alleen nog contracten af voor de conventionele - en implantaatgedragen protheses en niet meer voor algemeen practici.