04 november 2019

Zorgverzekeraar VGZ heeft op verzoek van de KNMT het hoofdstuk ‘declareren’ op haar website aangepast. De vermelding dat declareren van niet-gecontracteerde zorg via een restitutienota aan de patiënt moet verlopen en dus niet meer via factoring of Vecozo, blijkt niet te kloppen en is herzien.

07 november 2019

Ixorg gaat vanaf 1 januari 2020 verder als ongevallenverzekering voor mondzorg, fysiotherapie of allebei. Klanten kunnen niet langer via ixorg maandelijks geld opzij zetten voor de tandarts of fysiotherapeut.

23 oktober 2019

In 2020 biedt VGZ zorgovereenkomsten aan voor Tandprothetische zorg, Angst, sedatie & narcose en Jeugdtandverzorging. In hun inkoopbeleid leest u dat deze zorgovereenkomst(en) uiterlijk 31 oktober 2019 geretourneerd moeten worden. De zorgverzekeraar heeft besloten deze tekentermijn te verlengen tot en met 15 december 2019.

18 oktober 2019

Zorgverzekeraar CZ, de gemeente, lokale tandartsen en de KNMT slaan de handen ineen om meer kinderen op controle bij de tandarts te krijgen in Heerlen. Ouders van kinderen in deze stad die niet naar de tandarts zijn geweest, krijgen een brief van de zorgverzekeraar. Daarin roept de zorgverzekeraar ouders op hun kind alsnog de tandarts te laten bezoeken. Het gaat om een groep van 2.400 kinderen.

15 oktober 2019

Het inkoopbeleid voor de mondzorg van zorgverzekeraar CZ in 2020 roept een gemengd gevoel op bij de KNMT. Positief is dat de zorgverzekeraar het preventiebeleid van de afgelopen jaren verder uitbouwt, wat aansluit bij het preventiespeerpunt van de KNMT. Het beleid van CZ rond onder meer de overkappingsprothese op implantaten en de conventionele prothese stuit echter op bezwaren van de KNMT.

03 oktober 2019

De KNMT is positief over de voornemens van Menzis voor de mondzorg in 2020. Zo wil de zorgverzekeraar het experiment taakherschikking kritisch gaan volgen, veel machtigingseisen laten vervallen en samen met het veld onderzoeken hoe de mondgezondheid bij kinderen en kwetsbare ouderen  kan verbeteren. Bij het voornemen om de techniek- en materiaalkosten zonodig aan te passen, plaatst de KNMT vraagtekens.

17 september 2019

De gevolgen van het inkoopbeleid mondzorg 2020 van het Zilveren Kruis zijn voor de tandartsen beperkt, aldus de KNMT. De zorgverzekeraar heeft drie speerpunten: (1) er komt mogelijk een overeenkomst prothetiek voor preferred providers (inmiddels uitgesteld); (2) de voorwaarden voor de overeenkomst CBT’s worden aangescherpt; (3) tandartsen krijgen spiegelinformatie om eigen behandelbeleid te evalueren.

28 augustus 2019

Meer dan 40 procent van de ouders die door zorgverzekeraar DSW zijn aangeschreven omdat hun kind(eren) de afgelopen jaren niet, of niet regelmatig, naar de tandarts waren geweest, hebben gehoor gegeven aan de oproep. Dit heeft DSW laten weten aan de beroepsorganisaties binnen de mondzorg.

26 juli 2019

De Nederlandse Zorgautoriteit legt zorgverzekeraar VGZ een waarschuwing op, omdat ze wijzigingen in het inkoopbeleid mondzorg niet tijdig bekend heeft gemaakt aan aanbieders van tandprothetische zorg.

05 juli 2019

De NZa heeft VGZ een officiële waarschuwing opgelegd voor het overtreden van de regels van de Regeling transparant inkoopproces van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Bij een volgende overtreding zal de NZa VGZ een bestuurlijke boete opleggen. De NZa onderzocht deze kwestie op basis van een handhavingsverzoek door de KNMT.