facebook

Tweede Kamer in actie voor mondzorg

h.scholten@knmt.nl
3 minuten
Tweede Kamer
Met dank aan Tweede Kamerlid Joba van den Berg van het CDA heeft de Tweede Kamer uitgebreid stilgestaan bij de mondzorg en de staat van de mondgezondheid van mensen in Nederland. Haar nota ‘Mondzorg: een goed begin is het halve werk’ was maandag 13 juni de aanleiding voor een speciaal notaoverleg. Tijdens dat overleg lanceerden de aanwezige Kamerleden verschillende moties voor betere mondzorg, onder andere over toegankelijkheid en opleidingscapaciteit.

Naar aanleiding van het overleg roept de Tweede Kamer de minister tot het volgende op:

  1. Ga in gesprek over de uitbreiding van het aantal opleidingsplekken Tandheelkunde met 100. Heb daarbij speciale aandacht voor regionale spreiding.
  2. Overweeg de opleiding Tandheelkunde te verkorten van 6 naar 5 jaar, een duur die vergelijkbaar is met opleidingen in het buitenland.
  3. Onderzoek wat de kosten zouden zijn als mondzorg gratis aangeboden zou worden door studenten tandheelkunde. Voer tegelijkertijd stageplekken in voor studenten Tandheelkunde in, zodat ze tijdens de opleiding meer praktijkervaring opdoen.
  4. Onderzoek samen met de GGD’s, de Centra voor Jeugd en Gezin en de mondzorgorganisaties op welke manieren het tandartsbezoek van kinderen verhoogd kan worden, met speciale aandacht voor het opsporen en delen van ‘best practices’ en de rol van de schooltandarts.
  5. Speel in publiekscampagnes gericht op goede mondzorg voor ouderen ook in op ouderen die de Nederlandse taal minder goed machtig zijn.
  6. Zoek in samenspraak met gemeenten en zorgverzekeraars naar mogelijkheden om mensen met schulden en/of betalingsachterstanden alsnog enige vorm van mondzorg te kunnen bieden.

Overzicht tekst 6 volledige moties (allen aangenomen; pdf)

Initiatiefnota 'Mondzorg: Een goed begin is het halve werk' (pdf)

De KNMT heeft vooraf aan het notaoverleg met verschillende Tweede Kamerleden gesproken over de actuele dossiers in de mondzorg om de belangen van de leden zo goed mogelijk over het voetlicht te krijgen. We zijn tevreden met de erkenning van de Tweede Kamer voor de belangrijke uitdagingen voor de mondzorg.

De KNMT ondersteunt de uitkomsten van de meeste moties en denkt graag mee over het concretiseren van de acties, plannen en een transparant tijdspad. Het verkorten van de opleiding Tandheelkunde tot 5 jaar zien we niet als goede oplossing; deze zou tot onaanvaardbaar kwaliteitsverlies leiden voor patiënten. Per brief hebben we minister Kuipers en minister Dijkgraaf dit ook laten weten. 

Brief van de KNMT over opleidingscapaciteit en regionale spreiding (pdf)

Minister vindt capaciteitsuitbreiding belangrijk

Minister Kuipers gaf zelf in zijn reactie op de inbreng van de verschillende Kamerleden onder andere aan dat hij vindt dat hij het belangrijk vind dat de capaciteit wordt uitgebreid en dat er gevolg gegeven wordt aan het advies van het Capaciteitsorgaan dat later dit jaar verschijnt. Hij stelde ook dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur primair nu moet handelen wanneer het gaat om de opleidingscapaciteit voor tandartsen. 

Kuipers onderstreept belang van mondzorg

Kuipers gaf verder aan mondzorg een “regelmatig ten onrechte onderschoven kind in de gezondheidszorg” te vinden. Hij onderstreepte het belang van de mondzorg, onder meer door aan te geven dat mondgezondheid bijdraagt aan algemene gezondheid en het feit dat binnenkort broodnodig landelijk onderzoek naar de mondgezondheid weer wordt opgestart. Hij complimenteerde de sector met de voortvarende aanpak tijdens de coronacrisis.

Notulen van het notaoverleg 13 juni 2022 (docx)