07 februari 2019

Het aantal opleidingsplaatsen van de studie tandheelkunde kan met 71 omhoog tot 311 studenten per jaar, stelt het Capaciteitsorgaan. De KNMT is blij met dit advies en vraagt de minister nu om snel in actie te komen. 

10 januari 2019

SP-Kamerlid Henk van Gerven heeft Kamervragen gesteld aan de minister voor Medische Zorg over het tandartsentekort in Limburg.

11 september 2018

ACTA-decaan Albert Feilzer heeft dinsdag 11 september de vaste Kamercommissie voor VWS op de hoogte gebracht van zijn zorgen over de toegankelijkheid van de mondzorg in Nederland. Hierover stuurde hij op 8 augustus al een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.

06 juli 2018

SP-Kamerlid Henk van Gerven heeft Kamervragen gesteld aan de ministers voor Medische Zorg en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de capaciteit in de mondzorg. Hij deed dat naar aanleiding van de brief van minister Bruins over het door bureau Panteia uitgevoerde onderzoek naar de benodigde capaciteit aan zorgverleners in de mondzorg.

29 juni 2018

Minister Bruins voor medische zorg heeft het onderzoeksrapport naar de capaciteit in de mondzorg aangeboden aan de Tweede Kamer. Onderzoeksbureau Panteia beveelt aan om het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen uit te breiden van de huidige 259 naar 390. Een stijging van maar liefst 50 procent. De KNMT ziet in de aanbeveling de bevestiging van haar jarenlange pleidooi om in ons land meer tandartsen op te leiden.

22 juni 2018

De woordvoerders Gezondheidzorg van het CDA, de SP, de SGP en DENK zijn voor capaciteitsuitbreiding van de opleiding tot tandarts. Dat zeggen de vier onafhankelijk van elkaar in het Nederlands Tandartsenblad dat 29 juni verschijnt.