15 juli 2019

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg heeft de Tweede Kamer een kostenraming gestuurd over het verhogen van het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen. Volgens hem kost het opleiden van 52 extra tandartsen structureel 13,1 miljoen euro per jaar.

06 juni 2019

Onderzoeksbureau Candesic benadert momenteel tandartsen met de vraag of zij een anonieme enquête willen invullen zodat het bureau, aan de hand van de resultaten, het tekort aan tandartsen kan bepalen. De KNMT krijgt momenteel vragen van tandartsen over deze enquête, waaronder de vraag of het invullen ervan verplicht is.

29 mei 2019

KNMT-voorzitter Wolter Brands heeft de Tweede Kamer in een brief om aandacht gevraagd voor de menskrachtproblematiek in de mondzorg. Hij wijst niet alleen op het tekort aan tandartsen, maar ook op het feit dat het– lovenswaardige – actieprogramma Werken in de zorg met betrekking tot tandartsassistenten kan leiden tot een waterbedeffect.

26 maart 2019

De recente reactie van minister Bruins voor Medische Zorg op een verzoek van Tweede Kamerlid Ellemeet (GL) en Kamervragen van Van Gerven (SP) over het tandartsentekort, onderstreept het pleidooi van de KNMT om snel meer tandartsen op te leiden. Dit concludeert KNMT-voorzitter Brands op basis van de antwoorden van de minister.

04 maart 2019

KNMT-voorzitter Wolter Brands licht het tekort aan tandartsen in Nederland toe aan het NOS Journaal. Naar aanleiding van berichtgeving in dagblad Trouw, berichtten ook verschillende andere media maandag 4 maart uitgebreid over dit onderwerp.

28 februari 2019

Minister Bruins laat nog in het midden of er geld ter beschikking komt voor extra opleidingsplekken Tandheelkunde. Dit blijkt uit de antwoorden van de minister van VWS op vragen van SP-kamerlid Henk van Gerven.

07 februari 2019

Het aantal opleidingsplaatsen van de studie tandheelkunde kan met 71 omhoog tot 311 studenten per jaar, stelt het Capaciteitsorgaan. De KNMT is blij met dit advies en vraagt de minister nu om snel in actie te komen. 

10 januari 2019

SP-Kamerlid Henk van Gerven heeft Kamervragen gesteld aan de minister voor Medische Zorg over het tandartsentekort in Limburg.

11 september 2018

ACTA-decaan Albert Feilzer heeft dinsdag 11 september de vaste Kamercommissie voor VWS op de hoogte gebracht van zijn zorgen over de toegankelijkheid van de mondzorg in Nederland. Hierover stuurde hij op 8 augustus al een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.

06 juli 2018

SP-Kamerlid Henk van Gerven heeft Kamervragen gesteld aan de ministers voor Medische Zorg en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de capaciteit in de mondzorg. Hij deed dat naar aanleiding van de brief van minister Bruins over het door bureau Panteia uitgevoerde onderzoek naar de benodigde capaciteit aan zorgverleners in de mondzorg.