Signalen van kindermishandeling, hoe gaan jullie daar mee om in de praktijk?

Mariska de Beijer
2 minuten
Mishandeling
Wat doe je bij signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld? Hoe en wanneer ga je het gesprek aan met betrokkenen? Het is een gevoelig onderwerp waar je hopelijk niet regelmatig mee te maken hebt. Goed om het thema daarom nu, tijdens de Week tegen Kindermishandeling, weer eens te bespreken met je team.

Alle (mond)zorgverleners hebben de verplichting om signalen van mishandeling en huiselijk geweld te herkennen en indien nodig actie te ondernemen. Maar de afweging of en hoe je actie onderneemt is vaak niet eenvoudig. Je ziet signalen, maar zou het echt zo ernstig zijn? Hoe rechtvaardigt dit ingrijpen van buitenaf? De meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld en het afwegingskader helpen je bij het maken van keuzes als je signalen van mishandeling of verwaarlozing oppikt.

8 stappen om de meldcode te implementeren (of je geheugen op te frissen)

Heb je de meldcode nog niet geïmplementeerd in de praktijk? Dan kan je dat alsnog doen aan de hand van onderstaande 8 stappen. Als je de meldcode wel al hebt geïmplementeerd, gebruik dan deze stappen om je geheugen op te frissen en in de praktijk te checken of de gemaakte afspraken nog steeds werkbaar zijn.

  1. Neem kennis van de meldcode en deel de documenten met je team
  2. Stel vast wie dient als vraagbaak en verantwoordelijk is voor de implementatie
  3. Stel een eigen ‘protocol meldcode’ op en deel dit met het team
  4. Bespreek de meldcode met het totale team
  5. Maak de meldcode vindbaar in jouw praktijk
  6. Bespreek het beroepsgeheim
  7. Breng de kindcheck en de mantelzorgverlenerscheck onder de aandacht
  8. Zorg dat je medewerkers of collega's op de hoogte zijn en blijven

Hulpmiddelen bij implementeren en toepassen meldcode

Bij iedere stap om de meldcode te implementeren en toe te passen in de dagelijkse praktijk helpen we je met praktische hulmiddelen. Zoals een stappenplan met afwegingskader, een gratis e-learning en de factsheet Signalen mondzorg. Deze hulpmiddelen zijn er voor iedereen toegankelijk. 

Naar de hulpmiddelen

Training voor het hele team

Uit de praktijk blijkt dat het lastig is om met de patiënt over dit onderwerp in gesprek te gaan. Daarom organiseert de KNMT Academy regelmatig trainingen over dit thema, zodat je weet wat je wel en niet kunt doen. Omdat iedereen in de praktijk signalen van (kinder)mishandeling en huiselijk geweld kan oppikken, is deze training geschikt voor het hele team.

Meer informatie en aanmelden