Projectgroep komt met oplossingen mondzorg mijden uit financiële redenen

Hans Scholten
2 minuten
Image
man bij balie pakt visitekaartje aan
Een groep mensen in Nederland mijdt de mondzorg, omdat ze het niet kunnen betalen. Hoe zorgen we ervoor dat de financiële toegankelijkheid verbetert? Naar het antwoord op die vraag heeft het project ‘Vermindering mijding van mondzorg om financiële redenen’ onderzoek gedaan. De projectgroep, waarin de KNMT via de Mondzorgalliantie vertegenwoordigd is, heeft nu haar eindrapport opgeleverd.

De projectgroep concludeert in haar rapport dat uitbreiding van het basispakket een vrije grove en dure maatregel is, waarmee slechts een deel van de groep 'mijders' wordt bereikt. In plaats daarvan zou moeten worden ingezet op een gerichte aanpak om financieel kwetsbare mensen te bereiken, binnen de bredere aanpak van mijding. Als kosten geen drempel vormen, kunnen financieel kwetsbare mensen weer vertrouwd raken met het regelmatig bezoeken van een mondzorgverlener. Dit draagt vervolgens ook bij aan goede zelfzorg.

De projectgroep komt met 3 voorstellen:

  1. Verbeter de financiële toegankelijkheid van mondzorg via één landelijke, universele aanvullende regeling voor financieel kwetsbare mensen.
  2. Versterk het sociale vangnet, onder meer voor psychiatrisch patiënten, dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en (ex-)verslaafden.
  3. Geef mondzorg hernieuwde aandacht als onderdeel van de publieke gezondheid, bijvoorbeeld met doelgroepgerichte voorlichting, specifieke aandacht voor mondzorg als onderdeel van preventieprogramma’s en meer aandacht voor jeugd.

KNMT vraagt steun van Tweede Kamer

Minister Dijkstra van Medische Zorg heeft het eindverslag van de projectgroep gedeeld met de Tweede Kamer. Het opvolgen van de aanbevelingen is aan de nieuwe regering. De KNMT zal de Tweede Kamer om steun vragen voor de voorgestelde aanpak, zodat er breed draagvlak is om tot actie over te gaan en de gewenste toegankelijkheid voor alle mensen in Nederland te realiseren.

Voorstel op komst voor landelijke aanvullende verzekering/regeling voor minima

Wij maken ons samen met NVM-mondhygiënisten, de ONT en ZN (namens de zorgverzekeraars) specifiek sterk voor een landelijke aanvullende verzekering/regeling voor financieel kwetsbare mensen, gebaseerd op de eerder door ons opgestelde handreiking 'Acute en noodzakelijke mondzorg voor financieel kwetsbare mensen’.

Project is brede samenwerking

Het project ‘Vermindering mijding van mondzorg om financiële redenen’ is begin 2023 gestart naar aanleiding van signalen over toenemende sociale ongelijkheid ten aanzien van de mondzorg en de mondgezondheid, ook tussen gemeenten. Het project is een samenwerking van de ministeries van VWS en Sociale Zaken, de Mondzorgalliantie (KNMT, NVM-mondhygiënisten en ONT), Divosa, VNG, ZN en Patiëntenfederatie Nederland.

Eindverslag project ‘Vermindering mijding van mondzorg om financiële redenen’

Op Allesoverhetgebit.nl staat een overzicht van de huidige mogelijkheden voor minima om financiële steun te krijgen om naar de tandarts te kunnen.