Mondzorgalliantie: Stel noodzakelijke mondzorg beschikbaar voor financieel kwetsbare mensen

Hans Scholten
3 minuten
Image
Overhandiging hardreiking Noodzakelijke mondzorg voor financieel kwetsbaren
Een uniforme regeling om noodzakelijke en acute mondzorg beschikbaar te stellen voor financieel kwetsbare mensen. Dat voorstel doet de Mondzorgalliantie, het samenwerkingsverband van de beroepsverenigingen van tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici. In een handreiking beschrijft de alliantie welke behandelingen ‘acuut en noodzakelijk’ zijn. “We willen hiermee vanuit de zorginhoud aangeven welke mondzorg voor elke Nederlander toegankelijk moet zijn. Daarbij willen we het mijden van mondzorg op financiële gronden voorkomen”, stelt KNMT-bestuurslid Ellemieke Hin.

Foto v.l.n.r.: Marnix de Romph (voorzitter ONT), minister van VWS Ernst Kuipers, Loes Velthoven-Verlinden (voorzitter NVM-mondhygiënisten) en onze voorzitter Hans de Vries 

Langdurig mijden van mondzorg kan leiden tot grotere gezondheidsproblemen

Een deel van de Nederlandse bevolking mijdt de gang naar een mondzorgverlener, soms vanwege financiële redenen. Dit baart de Mondzorgalliantie zorgen. Het langdurig mijden van mondzorg kan leiden tot grotere gezondheidsproblemen. 

Loes Velthoven-Verlinden, voorzitter NVM-mondhygiënisten, stelt: “Als mondzorgsector hebben we nagedacht over hoe we voor deze groep mensen het gedrag, dat is gericht op het zorgen voor je mond, kunnen stimuleren. Tegelijkertijd moeten mondzorgverleners, gemeenten en zorgverzekeraars ook worden ondersteund bij de zorginhoudelijke keuze: welke zorg moet nu en kan niet wachten?”

Een uniforme oplossing binnen bestaande regelingen

Daarnaast geldt dat er momenteel geen eenduidige regels zijn voor noodzakelijke mondzorg voor financieel kwetsbare mensen. Frederik Vogelzang, directeur ONT: “Het zou niet uit moeten maken in welke gemeente je woont. Financieel kwetsbare Nederlanders moeten aanspraak kunnen maken op noodzakelijke en acute mondzorg. Wij pleiten in de handreiking daarom voor een uniforme oplossing binnen bestaande regelingen.”

Basale mondgezondheid voor iedere Nederlander

In de afgelopen periode heeft de Mondzorgalliantie samen met de ministeries van VWS en SZW, Divosa, de VNG, ZN en de Patiëntenfederatie Nederland gezocht naar oplossingen voor dit maatschappelijke probleem. 

De handreiking is een inhoudelijke bijdrage daartoe en bevat de uitgangspunten voor waar de basale mondgezondheid van iedere Nederlander aan zou moeten voldoen. Op basis van deze uitgangspunten zijn zorgdoelen beschreven, bijvoorbeeld een gebit pijn-of ontstekingsvrij maken, alsmede de bijbehorende behandelingen, zoals het verwijderen van acuut ontstoken tanden en kiezen.

Toewerken naar een gezamenlijke oplossing

De Mondzorgalliantie heeft de handreiking maandag 20 november uitgereikt aan minister Kuipers van VWS in het kader van het project ‘Vermindering mijding van mondzorg om financiële redenen’. 

In reactie op deze overhandiging laat minister Kuipers weten: “Ik vind het positief dat er een stap gezet is om als sector helder aan te geven wat minimaal noodzakelijke zorg is. Deze handreiking biedt een basis voor het gesprek over een betaalbare gemeentepolis of bijdrage uit bijzondere bijstand. Daarnaast kan het ook helpen bij het gesprek over passende mondzorg. De principes van passende zorg moeten we ook in de mondzorg gaan toepassen.” 

Aan de hand van de handreiking werken de bij het project betrokken partijen verder aan een bestendige oplossing voor noodzakelijke en acute mondzorg voor financieel kwetsbare mensen.