facebook

Pleidooi aan VWS: compenseer ook tandartsen in instellingen

Hans Scholten
2 minuten
Tandarts voor kwetsbare groepen
Ook tandartsen die mondzorg bieden aan gehandicapten en mensen in verpleeghuizen kunnen niet zonder financiële steun de coronacrisis doorstaan, en daarom moet er voor hen een eigen compensatiebijdrage-regeling komen. Dat dringende beroep doen de mondzorgalliantie en andere betrokken partijen op het ministerie van VWS.

Vanwege de COVID-19-pandemie zijn in verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg de afgelopen twee maanden alleen in noodgevallen mondzorgbehandelingen uitgevoerd. Dit om de kans op besmetting van de kwetsbare patiëntenpopulatie in verpleeghuizen, GGZ-zorginstellingen en instellingen voor gehandicaptenzorg te minimaliseren.

Als gevolg hiervan hebben tandartsen die zorg leveren aan de meest kwetsbare groepen in de samenleving niet of nauwelijks inkomsten gehad van 17 maart tot in elk geval 19 mei. Ook de komende tijd zullen de inkomsten lager zijn dan normaal, ook al kan de zorg in instellingen en verpleeghuizen nu weer hervat worden. 

Tandartsen die zorg leveren in deze sector kunnen geen beroep doen op de compensatiebijdrage-regeling van de zorgverzekeraars. De geleverde zorg valt immers niet onder de zorgverzekeringswet maar de Wet langdurige zorg (Wlz). Ze moeten echter wel gesteund worden om de continuïteit van zorg aan de kwetsbare groepen niet in gevaar te brengen.

Partijen als de NZa, Zorgverzekeraars Nederland, de zorgkantoren en de mondzorgalliantie hebben hierover intensief overleg gevoerd, waarna Zorgverzekeraars Nederland per brief het ministerie heeft geïnformeerd over de uitzonderlijke omstandigheden voor de bij de instellingszorg betrokken mondzorgverleners. Daarin doet ze uit de doeken waarom een eigen compensatiebijdrage-regeling voor 'Wlz-mondzorg' een must is en doet ze een dringend beroep op het ministerie om een dergelijke regeling in te stellen.