facebook

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Op de tag Wet Langdurige Zorg (Wlz) zijn er 17 resultaten gevonden.

Alle resultaten

Jeugdfebruari

Bruins: betere mondgezondheid jeugd vraagt aandacht álle zorgverleners

Spiegeltje van de tandarts

Vragen over verzekerde mondzorg? Check het Vademecum

Computerapple

Behandelen van Wlz-cliënten: zo gaat dat

Computerapple

Mondzorg in de wlz: aansluiting Machtigingen- en Declaratieportaal van VECOZO

Bilthoven5 460

Machtiging aanvragen en declareren in de Wlz: zo werkt dat

Wlz

Raadpleegfunctie Wlz-indicatie: hoe vraag je het aan?

Ouderen wlz

Administratieve lasten bij mondzorg in de Wlz fors verminderd

declareren-digitaal

Aandacht voor rechtstreeks declareren Wlz-nota’s aan zorgkantoren

declareren-digitaal

Opletten bij digitaal declareren mondzorgkosten Wlz

Computerapple

17 vragen die u had over Wlz-declaraties en machtigingen beantwoord

Mondzorg in verpleeghuizen

Wettelijke kaders van de ouderenzorg

Tandarts voor kwetsbare groepen

Nu ook compensatie voor mondzorgaanbieders in langdurige zorg

Tandarts voor kwetsbare groepen

Zorgkantoren geven voorschot "coronacompensatie" Wlz-mondzorg

Tandarts voor kwetsbare groepen

Pleidooi aan VWS: compenseer ook tandartsen in instellingen

Ouderen wlz

NZa: mondzorg onderdeel integrale bekostiging Wlz

Ouderen wlz

Meld (administratieve) problemen met uniforme controles op samenloop Zvw en Wlz!