facebook

Mondzorgverleners met grijze vingers gezocht

Evert Berkel
2 minuten
oudere
Het aantal thuiswonende ouderen neemt de komende jaren flink toe. Zij bezoeken minder vaak de tandarts naarmate de leeftijd stijgt. Toch is het van groot belang dat deze categorie gezien blijft worden om hun mondzorgproblemen aan te pakken.

Het aantal 65-plussers in Nederland zal de komende decennia behoorlijk groeien, van zo’n 3,3 miljoen in 2020 naar zo’n 4,8 miljoen in 2040. Veel ouderen blijven trouw hun tandarts bezoeken, soms tot op zeer hoge leeftijd. Maar er is ook een grote groep – met name de kwetsbare ouderen – die niet meer bij de tandarts komt. Op basis van gegevens van Vektis en CBS wordt geschat dat zo’n 160.000 kwetsbare 75-plussers niet meer bij de tandarts komen. Aldus valt te lezen in het artikel Ben jij een mondzorgverlener met grijze vingers? Thuiswonende ouderen hebben je hard nodig! in NT/Dentz 07/2022.

Achteruitgang vanaf 75 jaar

De leeftijd van 75 jaar wordt algemeen gezien als kantelpunt: zowel de algehele gezondheid als de mondgezondheid wordt daarna minder. Uit promotieonderzoek van Nelleke Bots-Van ’t Spijker blijkt dat vanaf die leeftijd het eigen gebit significant achteruitgaat, met meer gaatjes en minder gave elementen.

Minder vaak opgenomen

Van belang is daarom dat thuiswonende ouderen de tandarts blijven bezoeken. Een goede mondgezondheid heeft namelijk een positief effect op de algehele gezondheid. Uit promotieonderzoek van Mieke Bakker is onder meer gebleken dat ouderen die hun eigen gebit nog hebben een betere gezondheid hebben dan ouderen met een kunst- of klikgebit. Zij worden ook minder vaak opgenomen in een verpleeghuis.

KNMT Praktijkwijzer

In de vorig jaar verschenen KNMT Praktijkwijzer ‘Zorg aan kwetsbare ouderen in de mondzorgpraktijk’ staan praktische tips en adviezen over hoe de zorg aan de groep kwetsbare ouderen in de mondzorgpraktijk te organiseren. De praktijkwijzer wordt onderschreven door NVM-mondhygiënisten en de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). Ben jij een mondzorgverlener met grijze vingers? Zet je dan in om deze groep ouderen te bereiken.