Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld herzien

Webredactie
2 minuten
Image
Bescherming kind meldcode
Wanneer moet je als tandarts vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld melden bij Veilig Thuis? En welke stappen moet je dan doorlopen? Dat staat in de recent vernieuwde KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld.

Alle (mond)zorgverleners hebben de verplichting om signalen van mishandeling en huiselijk geweld te herkennen en indien nodig actie te ondernemen. Maar de afweging of en hoe je actie onderneemt is vaak niet eenvoudig. 

De KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld en het afwegingskader helpen je bij het maken van keuzes als je signalen van mishandeling of verwaarlozing opmerkt. 

Belangrijkste wijzigingen

De KNMG heeft deze code op een aantal punten herzien. De belangrijkste wijziging is dat in stap 2 van het stappenplan (vermoeden van) Kindermishandeling en huiselijk geweld advies vragen aan een collega verplicht is gesteld. Hierdoor moet je in deze stap niet alleen advies aan Veilig Thuis vragen, maar ook aan een of meerdere collega’s.

Ook zijn er stappenplannen toegevoegd voor hoe je kunt handelen als politie, justitie, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming of een Gecertificeerde Instelling (GI) je vraagt om informatie over een van je patiënten.

KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

8 stappen om de meldcode te implementeren

Aan de hand van onderstaande 8 stappen kun je de meldcode (opnieuw) implementeren. Het is niet alleen belangrijk om de wijzigingen door te voeren, het is bovendien goed om je geheugen op te frissen en te checken of de gemaakte afspraken in de praktijk nog steeds werkbaar zijn.

  1. Neem kennis van de meldcode en deel de documenten met je team
  2. Stel vast wie dient als vraagbaak en verantwoordelijk is voor de implementatie
  3. Stel een eigen ‘protocol meldcode’ op en deel dit met het team
  4. Bespreek de meldcode met het team
  5. Maak de meldcode vindbaar in jouw praktijk
  6. Bespreek het beroepsgeheim
  7. Breng de kindcheck en de mantelzorgverlenerscheck onder de aandacht
  8. Zorg dat je medewerkers of collega's op de hoogte zijn en blijven

Hulpmiddelen bij implementeren en toepassen meldcode

Bij iedere stap om de meldcode te implementeren en toe te passen in de dagelijkse praktijk helpen we je met praktische hulpmiddelen. Zoals een stappenplan met afwegingskader, een gratis e-learning, een IQual-studiepakket en de Factsheet specifieke signalen. 

Naar de hulpmiddelen

Training voor het hele team

De KNMT Academy organiseert regelmatig trainingen over dit onderwerp, zodat je weet wat je wel en niet kunt doen. Omdat iedereen in de praktijk signalen van (kinder)mishandeling en huiselijk geweld kan oppikken, is deze training geschikt voor het hele team.

Meer informatie en aanmelden