Let op: wettelijk verlof vervalt per 1 juli

Webredactie
3 minuten
Image
man controleert papierwerk
Alle werknemers bij jou in de praktijk hebben recht op wettelijk verlof. Dit verlof vervalt altijd per 1 juli van het opvolgende jaar. Welke uitzonderingen er zijn en welke rechten en plichten je hebt als werkgever, leggen we je hieronder uit.

Wettelijk verlof

Iedere werknemer heeft recht op wettelijk verlof. Dit verlof bedraagt 4 keer de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur per jaar. Als de werknemer 38 uur per week werkt, dan bedraagt het wettelijke verlof dus 152 uur. Soms wordt het in spreektaal als vakantiedagen benoemd, dan zijn dat 20 dagen bij een 5-daagse werkweek.

Het wettelijke verlof vervalt op 1 juli van het opvolgende jaar.

Bovenwettelijk verlof?

Naast wettelijk verlof bestaat er ook bovenwettelijk verlof. Dit aanvullende verlof is bepaald in de arbeidsovereenkomst of in de arbeidsvoorwaardenregeling die de praktijk hanteert. Het bovenwettelijke verlof vervalt 5 jaar nadat het verlof is opgebouwd.

Wijs medewerkers op openstaand verlofsaldo

Veel werkgevers gaan er vanuit dat het wettelijk verlof ook daadwerkelijk per 1 juli van het volgende jaar vervalt. Toch is dat niet altijd het geval. Als werkgever heb je namelijk een zorg- en informatieplicht. Het is daarom belangrijk dat je je werknemer(s) meerdere keren (schriftelijk) wijst op het bestaan van het wettelijk verlof van vorig jaar. En dat je vertelt dat het vervalt als de werknemer het niet voor 1 juli opneemt. Doe je dat niet? Dan vervalt het verlof niet.

Maak verlof opnemen mogelijk

Als werkgever heb je goed zicht op het verlofsaldo. Meld het dus tijdig als je ziet dat er nog wettelijke verlofuren openstaan. De werknemer moet namelijk tijd genoeg hebben om het verlof op te nemen. Naast tijd bied je de medewerker ook voldoende mogelijkheid om het verlof op te nemen.

Verlof alleen afwijzen bij gewichtige redenen

Alleen bij gewichtige redenen kan je een verlofverzoek afwijzen. De wet zegt niet wat gewichtige redenen precies zijn, maar denk bijvoorbeeld aan roostertechnische problemen als er te veel werknemers op hetzelfde moment met verlof willen. De reden moet wel binnen 2 weken na de aanvraag worden medegedeeld. Is deze termijn voorbij? Dan staat het verlof vast. Het verlof daarna in geval van gewichtige redenen wijzigen kan wel. De (financiële) schade die de werknemer dan lijdt, bijvoorbeeld door een vakantie te annuleren, moet je dan wel vergoeden.

Regels bij een zieke werknemer

Ook de zieke werknemer heeft het recht om verlof op te nemen. Er zijn situaties waarin dit niet altijd mogelijk is. De wet geeft aan dat het wettelijk verlof niet vervalt als de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om verlof op te nemen. Het gaat hier met name om de langdurig zieke werknemer waarbij er geen re-integratietraject is gestart. De bedrijfsarts beoordeelt of er een re-integratietraject gestart kan worden.

Geen re-integratietraject gestart? Dan wordt de werknemer ook niet geacht te kunnen genieten van het verlof. Het wettelijk verlof vervalt in zo’n geval niet. Als de langdurig zieke werknemer wel een aantal uur aan het re-integreren is, dan geldt de vervaltermijn wel.

Tips om vervallen verlof (en gedoe) te voorkomen

  • Check het verlofsaldo regelmatig en deel het aantal openstaande uren met de medewerker. 
  • Bespreek meerdere keren per jaar het verlofsaldo. Zet het bijvoorbeeld op de bespreekagenda van voortgangs- en functioneringsgesprekken. 
  • Bevestig schriftelijk elke keer dat je met de werknemer hebt gesproken over het openstaande verlofsaldo en het risico dat het verlof vervalt als het niet wordt opgenomen.
  • Zet voor begin januari een reminder in je agenda om te checken wie er nog wettelijk verlof over heeft. Bespreek en monitor het saldo daarna actief.
  • Maak (als dat kan) aan het begin van het jaar een vakantieplanning en laat de medewerkers deze invullen. Dan heb je zicht op wie er vakantie opneemt.