Assistent op zzp-basis? Nu nog risicovoller!

Harry Korver
2 minuten
Image
Behandeling
Steeds meer preventie- en ortho-assistenten en zelfs stoelassistenten bieden hun diensten als zzp’er aan. Gedwongen door de krappe arbeidsmarkt kun je als praktijkhouder zo’n aanbod in overweging nemen. Bedenk echter wel dat er risico’s zijn! We leggen het uit aan de hand van 3 vragen.

Is er een modelovereenkomst voor zzp-assistenten goedgekeurd door de Belastingdienst?

Preventieassistenten en ortho-assistenten hebben specifieke vaardigheden maar geen zelfstandige bevoegdheden. Ze voeren werkzaamheden uit bij de patiënt die onderdeel zijn van een behandelovereenkomst, die met een bevoegde behandelaar tot stand is gekomen. De uitvoering van de werkzaamheden is in opdracht van en onder toezicht van die bevoegde behandelaar. Voor de arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en een zzp-assistent bestaat geen door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst van opdracht.

Het door de Belastingdienst ontwikkelde model ‘vrije vervanging’ is na het Deliveroo-arrest ingetrokken. Wanneer je dat model als contract voorgelegd krijgt, bedenk dan dat je er geen bescherming aan kunt ontlenen. De arbeidsrelatie is dan tenminste een fictieve dienstbetrekking wanneer er op meer dan één dag per week en gedurende tenminste één kalendermaand wordt gewerkt. Je moet dan op het overeengekomen honorarium de loonheffingen inhouden en aan de Belastingdienst afdragen. Anders ontstaat er een risico op naheffingen, waarbij het betaalde honorarium beschouwd wordt als nettoloon.

Kan er ook een arbeidsovereenkomst ontstaan?

Ook zonder dat werkgever of werkende dat wensen en zelfs als ze het in de overeenkomst uitsluiten, kan er een arbeidsovereenkomst ontstaan. Wanneer de onderlinge arbeidsrelatie zo wordt uitgevoerd dat sprake is van een persoonlijke prestatieplicht (zoals het uitbetalen van loon en het voeren van gezag en toezicht) dan ontstaat er een arbeidsovereenkomst. De werkgever kan dan, bijvoorbeeld bij ziekte van de werkende of bij het einde van de werkzaamheden, te maken krijgen met een beroep van de werkende op het bestaan van een arbeidsovereenkomst. En dus op loondoorbetaling bij ziekte of de betaling van vakantiegeld, niet genoten vakantiedagen en de transitievergoeding bij het einde van de werkzaamheden. 

Op basis van het Deliveroo-arrest is de bedoeling (lees: wens) van partijen nauwelijks van invloed op de aard van de arbeidsrelatie en is het samenwerken met een zzp-assistent nog risicovoller. Het direct contracteren van een zzp-assistent is daarom niet aan te raden. Inhuren van een assistent via een uitzendorganisatie is weliswaar duurder, maar heeft minder risico’s. 

Moet je btw betalen aan een zzp-assistent?

Je moet er rekening mee houden dat het tarief dat de zzp-assistent in rekening brengt nog wordt verhoogd met btw. Op de verleende diensten aan de werkgever is de medische vrijstelling niet van toepassing. De medische vrijstelling is uiteraard wel van toepassing op de werkzaamheden die de assistent in jouw opdracht uitvoert bij jouw patiënten. En let heel goed op algemene voorwaarden die worden gehanteerd door de zzp-assistent. Die zijn doorgaans niet al te gunstig voor de opdrachtgever. Je kunt overwegen om deze voorwaarden niet van toepassing te verklaren. 

Heb je vragen? Stel ze, bij voorkeur per mail, aan praktijkspecialist Harry Korver: h.korver@knmt.nl.