27 februari 2019

De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd start een toezichtsproject in de provincie Limburg dat speciaal gericht is op infectiepreventie en antibioticaresistentie. Tien sectoren in de zorg worden bezocht, waaronder ook mondzorgpraktijken.

05 februari 2019

De Europese tandartsenorganisatie CED roept Nederlandse tandartsen op om een Europese enquête over antibiotica en antibioticaresistentie in te vullen. De vragenlijst is opgezet door het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding (ECDC) en heeft als doel inzicht te krijgen in de kennis en opvattingen van de zorgprofessionals in Europa over antibiotica en resistentie.

02 maart 2016

Het is niet nodig om patiënten met een gewrichtsprothese preventief antibiotica voor te schrijven als zij een tandheelkundige behandeling ondergaan. Dat is de kern van de Richtlijnmodule 'Antibioticaprofylaxe bij een gewrichtsprothese' die de KNMT onlangs heeft geautoriseerd.