Bereikbaarheid en triage

Je zorgt ervoor dat jouw patiënt weet waar hij of zij terecht kan in geval van spoed. Het nummer van de dienstdoende tandarts zet je in ieder geval op het antwoordapparaat, bij de ingang van de praktijk en je website. Tijdens het eerste contact met de patiënt helpt een triageschema om snel in te schatten of een bezoek aan de praktijk nodig is.
Triage-bereikbaar-bellen

Bekendmaking

Bekendmaking

De tandartspraktijk is verantwoordelijk voor een duidelijke kennisgeving aan de patiënten van de bereikbaarheid buiten de praktijkuren. Het telefoonnummer van de dienstdoende tandarts of de triagedienst wordt vermeld:

 • via de telefoonbeantwoorder en
 • op een zichtbare plaats, bijvoorbeeld bij de ingang van de praktijk en op de praktijkwebsite. 

De telefonische bereikbaarheid moet altijd bij aanvang van de dienst worden gecontroleerd. Voor een spoedgevallendienst verdient het verder aanbeveling om steeds ook de plaatsvervanging van de dienstdoende tandarts te regelen in geval van onvoorziene omstandigheden als ziekte of een ongeval.

Contact

Voor een spoedgevallendienst/spoedpraktijk die gebruik maakt van een systeem van automatische doorschakeling wordt aanbevolen te zorgen voor niet meer dan één tussenschakel tussen patiënt en dienstdoende tandarts. Als gebruik wordt gemaakt van een systeem van niet-automatische doorschakeling wordt aanbevolen dat dit maximaal twee tussenschakels zijn. De dienstdoende tandarts is te allen tijde telefonisch bereikbaar. 

Triage

Uitvoering

Spoedgevallendiensten en spoedpraktijken kunnen voor de telefonische bereikbaarheid gebruik maken van triage. Dit betekent zoveel als dat de bepaling van de urgentie van de zorgvraag in eerste instantie door een ander dan de dienstdoende tandarts plaatsvindt. Deze triagemedewerker kan bijvoorbeeld een tandartsassistent zijn, maar de triage kan ook worden uitgevoerd door een derde partij, bijvoorbeeld een doktersdienst of een callcenter. Uiteraard geldt dat de triagemedewerker(s) gedurende de gehele dienstperiode telefonisch bereikbaar moeten zijn. 

De triagemedewerker beoordeelt de zorgvraag van de patiënt en raadpleegt bij twijfel altijd de dienstdoende tandarts. De tandarts is ook bij triage verantwoordelijk voor de beoordeling of een klacht al of niet spoedeisend is.
De triagemedewerker legt bij ieder telefonisch contact in elk geval de volgende gegevens vast. 

 • Naam, adres, woonplaats en zo mogelijk het BSN van de patiënt en telefoonnummer waarop de patiënt bereikbaar is
 • Patiënt staat wel/niet ingeschreven bij een deelnemer aan de spoedgevallendienst
 • Reden van het contact en de zorgvraag
 • Bepaling van de mate van urgentie
 • Actueel medicatie-overzicht van de patiënt.
 • Vervolg, al of geen consult bij de dienstdoende tandarts
 • Met de patiënt gemaakte afspraken.

Als de patiënt zal worden gezien door de dienstdoende tandarts informeert de triagemedewerker hem over de wijze waarop de spoedeisende zorg moet worden betaald.

Veiligheid van dienstdoende tandarts

Ten behoeve van de veiligheid van de dienstdoende tandarts gelden de volgende adviezen:

 • De triagemedewerker kan worden geïnstrueerd om, zeker gedurende de avond en nacht, de patiënt uit te leggen dat uitsluitend hijzelf toegang krijgt tot de praktijk(ruimte) van de dienstdoende tandarts. En dat wanneer het gaat om een kind of om een patiënt die begeleiding nodig heeft, bijvoorbeeld om gezondheidsredenen of om te tolken, hooguit één begeleider is toegestaan.
 • Wanneer een patiënt zich telefonisch onaangepast gedraagt (denk aan onredelijkheid, dreigen en schelden) meldt de triagemedewerker dit aan de dienstdoende tandarts. In uiterste gevallen kan vooraf contact worden opgenomen met de politie. 

Meer informatie over de veiligheid van de dienstdoende tandarts

Aanbevelingen bij de uitvoering

Met betrekking tot de organisatie en uitvoering van de triage gelden de volgende aanbevelingen:

 • De triagemedewerker(s) is/zijn aantoonbaar adequaat opgeleid om onderscheid te kunnen maken tussen spoedeisende en niet-spoedeisende klachten. 
 • Voor de triagemedewerker(s) wordt indien nodig of wenselijk passende nascholing geregeld.
 • Er wordt gewerkt volgens een duidelijk beschreven en met de triagemedewerker(s) besproken protocol.
 • De dienstdoende tandarts is gedurende de hele dienstperiode telefonisch bereikbaar voor overleg. 
 • De triagemedewerker vraagt de patiënt om een actueel medicatie-overzicht mee te nemen naar de afspraak.
 • De gesprekken van de triagemedewerker(s) met patiënten worden geregistreerd en gedocumenteerd, zodat evaluatie en kwaliteitscontrole achteraf mogelijk is. Dit dient dan wel vooraf aan de patiënt gemeld te worden.  

Meer informatie over organisatie en uitvoer: