facebook

Wet arbeidsmarkt in balans

Op 1 januari 2020 is het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. Ook voor de mondzorg heeft deze wet gevolgen, met name rond tijdelijke contracten en ontslag(vergoeding).

De KNMT licht de wijzigingen die deze wet met zich meebrengt nader toe. Daarnaast vind je ook handige tips en hulpmiddelen, zodat je optimaal kunt inspelen op de nieuwe wet arbeidsmarkt in balans, de WAB.

Lees over verschillende onderwerpen die door de wet beïnvloed worden:

Kijk webinar over wet arbeidsmarkt in balans terug

Miechel Rooth, jurist arbeidsrecht bij de KNMT, vertelde in een KNMT-webinar in 2019 meer over deze wet.