17 september 2019

De deur staat op een kier voor uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen. Dat staat in de op Prinsjesdag gepresenteerde rijksbegroting voor 2020. De KNMT zet deze en 6 andere voor tandartsen relevante punten voor u op een rijtje.

11 september 2019

De Wet Arbeidsmarkt in Balans, die ingaat op 1 januari aanstaande, heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt en zeker voor tandarts-praktijkhouders. Wilt u goed beslagen ten ijs komen? Volg maandag 16 september het speciale webinar van de KNMT.

08 juli 2019

Per 1 januari 2020 wijzigt het arbeidsrecht opnieuw ingrijpend door de Wet arbeidsmarkt in balans. In dit artikel vijf tips om als tandarts-praktijkhouder alvast rekening mee te houden.

29 mei 2019

De Wet Arbeidsmarkt in Balans is dinsdag door de Eerste Kamer aangenomen. Ook voor de mondzorg kan die wet, die 1 januari 2020 ingaat, ingrijpende gevolgen hebben. De KNMT zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.

10 januari 2019

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt in het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans op dat het recht op compensatie van betaalde transitievergoedingen ook bestaat als de werkgever komt te overlijden en de erfgenamen als gevolg daarvan de onderneming moeten beëindigen. De compensatieregeling gold al voor betaalde transitievergoedingen bij bedrijfsbeëindiging als gevolg van ziekte of pensionering van de werkgever. 

03 mei 2018

De KNMT vindt dat het concept-wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans niet zal leiden tot een goede balans op de arbeidsmarkt. In haar reactie benadrukt de KNMT dat de voorgestelde wijzigingen een onevenwichtige uitwerking zijn van het regeerakkoord. Daarnaast leiden de wijzigingen tot een kostenverhoging, onnodige administratieve verplichtingen en wordt onvoldoende rekening gehouden met belangen van kleine werkgevers.

13 april 2018

Het kabinet wil maatregelen treffen die de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid moet verkleinen. Ze beoogt het voor werkgevers, zoals tandarts-praktijkhouders, aantrekkelijker te maken om een vast contract aan te gaan.