Ziekteverzuim en re-integratie

Ziek zijn is vervelend voor zowel de werknemer als de werkgever. De continuïteit van de patiëntenzorg kan in gevaar komen. Snel herstel, zodat de werknemer weer aan het werk kan, vraagt om een actieve rol. Van beide partijen.

KNMT-Verzuimreglement

Maak goede afspraken over hoe te handelen bij verzuim. Je kunt daarbij gebruikmaken van het KNMT-Verzuimreglement (Word-versie of pdf-versie).

Wettelijke verplichtingen bij ziekmelding

  • Geef direct de ziekmelding door aan je arbodienst en leg een adequate verzuimregistratie en verzuimdossier aan.
  • Naast de re-integratieverplichtingen betaal je de eerste twee jaar van de ziekte het loon van de werknemer door. Ook daarom is het in jouw belang dat de werknemer weer snel herstelt.
  • Een werknemer heeft ook re-integratieverplichtingen. Als hij of zij onvoldoende meewerkt aan re-integratie, kun je onder bepaalde omstandigheden het loon opschorten of zelfs stopzetten. Raadpleeg voor de juiste stappen het stappenplan van het UWV. Win wel eerst juridisch advies in voordat je overgaat tot zo'n maatregel.

Zwangerschap

In de Arbeidstijdenwet staan speciale regels voor zwangere vrouwen en jonge moeders

Verzekering en hulp bij verzuim

De KNMT MKB Verzuim-ontzorgverzekering biedt een totaaloplossing voor de (preventie en) aanpak van verzuim. Dit product bestaat uit de aansluiting van 3 onderdelen: verzekering, arbodienstverlening en re-integratiebegeleiding.