Functioneringsgesprek voeren

Wat kun je bij het voeren van een functioneringsgesprek wel, of juist beter niet doen?

Allereerst; een functioneringsgesprek is wat anders dan een beoordelingsgesprek. Een functioneringsgesprek vindt doorgaans halverwege het jaar plaats. Het heeft als uitgangspunt dat het betreffende personeelslid op basis van het functioneringsgesprek zichzelf concreet ontwikkelt in aanloop naar het beoordelingsgesprek aan het eind van het jaar.

Een tweede verschil is dat een functioneringsgesprek wordt gevoerd op basis van gelijkwaardigheid. Dat maakt het belangrijk dat een personeelslid ook zelf aan het woord wordt gelaten over zijn eigen functioneren. Dit draagt bij aan zijn motivatie en het initiatief om zichzelf verder te ontwikkelen. Stel vooral ook open vragen: “Hoe vind je het gaan, wat vind je van mijn begeleiding, wat zou je in onze praktijk verbeterd willen zien…?”

Door bijvoorbeeld af te spreken om en om een punt in te brengen, wordt structuur in het gesprek aangebracht en wordt voorkomen dat één van de twee telkens aan het woord is.

Een functioneringsgesprek hoeft overigens niet alleen over het werk te gaan. Ook privézaken die relevant zijn voor het functioneren – zoals gezinsuitbreiding, een scheiding of een verhuizing – kunnen ter sprake komen.

En last but not least: stel je coachend op. Niet door uitsluitend tips of adviezen te geven, maar vooral door de goede vragen te stellen!

Regelzaken functioneringsgesprekken

Watch Functioneringsgesprek in de tandartspraktijk, deel 1 on YouTube.
Watch Functioneringsgesprek in de tandartspraktijk, deel 2 on YouTube.

Deze video's kwamen tot stand met medewerking van Dentallect en coach Annick van der Staay.